Židovský cintorín, Hradište pod Vrátnom

Židovská komunita v Hradišti pod Vrátnom počas existencie patrila k tým menej početným. V roku 1927 žilo v obci 9 židov, v roku 1942 sa spomínajú traja. Svoj neveľký cintorín mali za obcou pri ceste do Brezovej pod Bradlom. Od cesty bol oddelený múrom, dnes identifikovateľnom len v náznaku nízkej terénnej vlny z drobnej sutiny, po stranách ho už nemožno vybadať. Dodnes sa na cintoríne zachoval len zničený podstavec a maličký úlomok pomníka, ktoré sú zložené vedľa seba na spomenutej vlne.

Kamerové systémy