Židovský cintorín, Gbely

V roku 1927 žilo v Gbeloch 25 židovských obyvateľov, pred deportáciami v roku 1942 ich bolo už len 10. V koncentračných táboroch všetci zahynuli. Ich menný zoznam publikoval M. Čársky v obecnom periodiku.
Židovský cintorín v Gbeloch bol za obcou pri ceste na Farské na pieskovej dune. Na prelome tisícročí bol však v zdevastovanom stave. Povalené náhrobníky zanikali medzi trsmi trávy. Obnovu židovského cintorína v obci prostredníctvom Heritage Foundation for Preservation of Jewish Cemeteries inicioval Avrohom Yosef Weiser. On a Peter Rebenwurzel boli sponzormi opravy cintorína v roku 2006. Náhrobníky sa vztýčili na nových betónových základoch a cintorín bol ohradený vo svojej pôvodnej rozlohe.

Miroslav Čársky: Naším najväčším previnením..., Gbelan 2/2007, str. 8;
Cemetery: Gbely, Slovakia, in: ww.hfpjc.com

Kamerové systémy