Židovský cintorín, Gbely

V roku 1927 žilo v Gbeloch 25 židovských obyvateľov, pred deportáciami v roku 1942 ich bolo už len 10. V koncentračných táboroch všetci zahynuli. Ich menný zoznam publikoval M. Čársky v obecnom periodiku.
Židovský cintorín v Gbeloch bol za obcou pri ceste na Farské na pieskovej dune. Na prelome tisícročí bol však v zdevastovanom stave. Povalené náhrobníky zanikali medzi trsmi trávy. Obnovu židovského cintorína v obci prostredníctvom Heritage Foundation for Preservation of Jewish Cemeteries inicioval Avrohom Yosef Weiser. On a Peter Rebenwurzel boli sponzormi opravy cintorína v roku 2006. Náhrobníky sa vztýčili na nových betónových základoch a cintorín bol ohradený vo svojej pôvodnej rozlohe.

Miroslav Čársky: Naším najväčším previnením..., Gbelan 2/2007, str. 8;
Cemetery: Gbely, Slovakia, in: ww.hfpjc.com

Gbely - dvojkríž (2014)
Gbely - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1871)
Gbely - kaplnka sv. Anny
Gbely - železný kríž v chotári
Gbely - kríž (po 1945) v chotári
Gbely - kaplnka sv. Huberta pri Adamove
Gbely - kríž (1857, 2012) v chotári
Gbely - Najsvätejšia Trojica (1893)
Gbely - sv. Mikuláš
Gbely - Panna Mária s ružencom (1893)
Gbely - Immaculata
Gbely - Kalvária a Krížová cesta
Gbely - liatinový kríž za mestom
Gbely - kríž U Šugara
Gbely - kríž U Grimandla
Gbely - kríž pri skládke
Gbely - kríž (2007) na cintoríne
Gbely - kríž (2002) v chotári
Gbely - kríž (2000) pred kostolom
Gbely - kríž (1989?) za mestom
Gbely - kríž (1912) v meste
Gbely - kríž (1905) na Petroveskej ulici
Gbely - kríž (1891) na ceste do Smolinského
Gbely - kríž (1891) na kraji mesta
Gbely - kríž (1885) v chotári
Gbely - kríž (1883?) pri kostole
Gbely - kríž (1863) na Hurbanovej ulici
Gbely - sv. Jozef Robotník (2021)
Gbely - Obrázok U duba
Gbely - Obrázok na ceste do Smolinského
Kamerové systémy