Židovský cintorín, Dojč

Napísal: Stanislav Šimek

Na mieste židovského cintorína pri Dojči sú dnes vyrastené 30-ročné agáty. Pred touto dobou bol pri ťažbe dreva priestor cintorína urovnaný buldozérom. Zostali tu len pozostatky niekoľkých náhrobných kameňov. Najzachovalejší a najčitateľnejší patrí Adolfovi Singerovi (*1822), ktorý má v súpise obyvateľov Dojča z roku 1869 uvedené zamestnanie handler a jeho rodina (manželka Fanny, dvaja synovia, dve dcéry) má zaznačené izraelitské vierovyznanie.

Kamerové systémy