Židovský cintorín, Dojč

Napísal: Stanislav Šimek

Na mieste židovského cintorína pri Dojči sú dnes vyrastené 30-ročné agáty. Pred touto dobou bol pri ťažbe dreva priestor cintorína urovnaný buldozérom. Zostali tu len pozostatky niekoľkých náhrobných kameňov. Najzachovalejší a najčitateľnejší patrí Adolfovi Singerovi (*1822), ktorý má v súpise obyvateľov Dojča z roku 1869 uvedené zamestnanie handler a jeho rodina (manželka Fanny, dvaja synovia, dve dcéry) má zaznačené izraelitské vierovyznanie.

Dojč - sochy na cintoríne
Dojč - kaplnka Najsvätejšej Trojice
Dojč - kríž (1857) Pri Štetinári
Dojč - kríž sv. Cyrila a Metoda (2012)
Dojč - kaplnka sv. Urbana pri Bištave
Dojč - sv. Florián (1804)
Dojč - sv. Ján Nepomucký (1797)
Dojč - sv. Vendelín (1816)
Dojč - Pieta s krížom (1893)
Dojč - kríž s erbom pri kostole
Dojč - kríž na cintoríne
Dojč - drevený kríž za obcou
Dojč - drevený kríž na konci obce
Dojč - kríž v Otrubnici
Dojč - kríž (1921) v obci
Dojč - kríž (1902) v obci
Dojč - kríž (1883) pri Theberyho mlyne
Kamerové systémy