Židovský cintorín, Dobrá Voda

Židia na Dobrej Vode prináležali do chtelnickej náboženskej obce. Mali však vlastný cintorín, ktorý sa nachádzal pri ceste na hrad. Na cintoríne sú dnes zreteľné asi necelé dve desiatky hrobov, čo by svedčilo, že ich komunita v obci nebývala nikdy príliš početná. V roku 1927 žilo na Dobrej Vode 9 židov. Podľa mien na náhrobkoch to boli hlavne rodiny Sonenfeld a Fischer. Najstarší dochovaný náhrobok z roku 1843 patrí dcére Zalmana Kohna menom Jached.

Ján Hevera: Židovský cintorín Dobrá Voda, 11. 3. 2018, in: www.betkvarotjudaica.blogspot.com

Kamerové systémy