Židovský cintorín, Dobrá Voda

Židia na Dobrej Vode prináležali do chtelnickej náboženskej obce. Mali však vlastný cintorín, ktorý sa nachádzal pri ceste na hrad. Na cintoríne sú dnes zreteľné asi necelé dve desiatky hrobov, čo by svedčilo, že ich komunita v obci nebývala nikdy príliš početná. V roku 1927 žilo na Dobrej Vode 9 židov. Podľa mien na náhrobkoch to boli hlavne rodiny Sonenfeld a Fischer. Najstarší dochovaný náhrobok z roku 1843 patrí dcére Zalmana Kohna menom Jached.

Ján Hevera: Židovský cintorín Dobrá Voda, 11. 3. 2018, in: www.betkvarotjudaica.blogspot.com

Dobrá Voda - zvonica na cintoríne
Dobrá Voda - Immaculata (1713)
Dobrá Voda - kríž (1940) v chotári
Dobrá Voda - kríž pri Dolnom mlyne
Dobrá Voda - kríž nad obcou
Dobrá Voda - Krížová cesta na Mariáši
Dobrá Voda - kaplnka (1730) pri Mariáši
Dobrá Voda - kríž (1812) v chotári
Dobrá Voda - kríž (1923) pred kostolom
Dobrá Voda - kríž (1770) na cintoríne
Dobrá Voda - kríž (1902) na ceste do Dechtíc
Dobrá Voda - sv. Vendelín (1921)
Dobrá Voda - sv. Jozef Pestún (1936)
Dobrá Voda - sv. Ján Nepomucký pri mlyne
Dobrá Voda - sv. Ján Nepomucký (1742) v obci
Dobrá Voda - Pieta (1748)
Dobrá Voda - Panna Mária (1752) pri prameni
Kamerové systémy