Židovský cintorín, Devínska Nová Ves

V polovici 19. storočia žili v Devínskej Novej Vsi asi dve desiatky židov a 18 v roku 1927 podľa schematizmu Trnavskej arcidiecézy. V čase Bárkányho dokumentácie na ich malom cintoríne v obci bol okrem úlomkov z pomníkov už len jeden zapadnutý náhrobný kameň, Bárkány nespomenul ohradu ani obradovú halu. Cintorín definitívne zrušili pri výstavbe sídliska v 60-tych rokoch minulého storočia. Na jeho mieste bolo zriadené malé lapidárium so zachovalých zvyškov náhrobných kameňov a pamätnej tabule v tvare stély. Odhalil ho starosta Devínskej Novej Vsi Vladimír Mráz v prítomnosti zástupcov slovenskej židovskej komunity 2. novembra 2008.
Celistvý náhrobný kameň (H. Yoetz, syn H. Mordechaia) naľavo a nápisový zlomok (Moshe Hirsch, syn Eberla Katza) napravo od tabule pochádzajú zo zaniknutého židovského cintorína z Rusoviec (za informáciu ďakujem Petrovi Wernerovi).

Eugen Barkány, Ľudovít Dojč: Židovské náboženské obce na Slovensku, Bratislava 1991, str. 59

Kamerové systémy