Židovský cintorín, Dechtice

V kanonickej vizitácii z roku 1782 je ešte uvedené, že dechtickí židia sa pochovávali na cintoríne v Chtelnici. V neskoršom období si ale pri obci založili vlastný cintorín. V roku 1927 žilo v Dechticiach 9 židov. Ich cintorín dnes vymedzuje takmer v celku zachovaná 1,5 metra vysoká kamenná ohrada o stranách 25 a 30 metrov, rozrumená je len na východnej strane. Vchod na cintorín býval na západnej strane, ale vstupný portál sa nezachoval. V súčasnosti je na cintoríne len jeden stojaci pomník a ďalší zlomený kus opretý o múr.

Dechtice - kamenná Kalvária (1717)
Dechtice - Božské srdce
Dechtice - kríž (1920) pri Katarínke
Dechtice - Krížová cesta v Boričkách
Dechtice - kríž na dolnom cintoríne
Dechtice - kríž na hornom cintoríne
Dechtice - misijný kríž (2011)
Dechtice - kríž pri ceste do Kátloviec
Dechtice - sv. Ján Nepomucký (1827)
Dechtice - kríž (1891) pri ceste do Naháča
Dechtice - sv. Florián (1845)
Dechtice - kríž (1812) na kraji obce
Dechtice - Celenská Panna Mária (1761)
Dechtice - studnička Stoček
Dechtice - archanjeli
Dechtice - Panna Mária Kráľovna pomoci
Dechtice - kríž (1950) v Boričkách
Dechtice - dvojkríž (2013)
Dechtice - Obrázok Panny Márie v Boričkách
Dechtice - kríže v Boričkách
Dechtice - Obrázky v Boričkách
Kamerové systémy