V kanonickej vizitácii z roku 1782 je ešte uvedené, že dechtickí židia sa pochovávali na cintoríne v Chtelnici. V neskoršom období si ale pri obci založili vlastný cintorín. V roku 1927 žilo v Dechticiach 9 židov. Ich cintorín dnes vymedzuje takmer v celku zachovaná 1,5 metra vysoká kamenná ohrada o stranách 25 a 30 metrov, rozrumená je len na východnej strane. Vchod na cintorín býval na západnej strane, ale vstupný portál sa nezachoval. V súčasnosti je na cintoríne len jeden stojaci pomník a ďalší zlomený kus opretý o múr.

Kamerové systémy