Židovský cintorín, Chtelnica

V roku 1927 žilo v Chtelnici 38 židov, ale bol len zlomok z minulých dôb. Počet židov v obci kulminoval v 1. polovici 19. storočia na čísle okolo 170. Židovský cintorín v Chtelnici sa spomína v roku 1782 v súvislosti s tým, že na ňom pochovávali aj židov z Dechtíc. Po období holokaustu cintorín chátral. Obec Chtelnica dostala v roku 1965 povolenie na zrušenie cintorína, o ktoré požiadala už v roku 1958. V roku 1975 bol cintorín asanovaný.

Zuzana Lopatková: Kanonické vizitácie Smolenického dekanátu v 18. storočí, Trnava 2011, str. 281;
Jaroslav Polakovič: História Chtelnice, Chtelnica 1998, str. 199;
Peter Bučko: Chtelnickí židia bez stopy, in: Chtelničan 1/2015, str. 7

Chtelnica - Krížová cesta pri Hornom kostole
Chtelnica - sv. Ján Nepomucký na stĺpe
Chtelnica - zvonica
Chtelnica - sv. Urban (2002)
Chtelnica - kaplnka Panny Márie na Výtoku
Chtelnica - sv. Urban (1781)
Chtelnica - kaplnka sv. Rócha
Chtelnica - sv. Ján Nepomucký na námestí
Chtelnica - kaplnka Svätého kríža
Chtelnica - sv. Florián (1756)
Chtelnica - kamenná Kalvária (1800)
Chtelnica - kaplnka Panny Márie (1704)
Chtelnica - Najsvätejšia Trojica
Chtelnica - Panna Mária s dieťaťom (1711)
Chtelnica - sv. Ján Krstiteľ (1806)
Chtelnica - lurdská jaskyňa na Šteklíne
Chtelnica - misijný kríž (2005)
Chtelnica - kríž na cintoríne
Chtelnica - kríž (1810) v chotári
Chtelnica - kríž (1778) na kraji obce
Chtelnica - kríž (1775) za obcou
Kamerové systémy