Židovský cintorín, Chtelnica

V roku 1927 žilo v Chtelnici 38 židov, ale bol len zlomok z minulých dôb. Počet židov v obci kulminoval v 1. polovici 19. storočia na čísle okolo 170. Židovský cintorín v Chtelnici sa spomína v roku 1782 v súvislosti s tým, že na ňom pochovávali aj židov z Dechtíc. Po období holokaustu cintorín chátral. Obec Chtelnica dostala v roku 1965 povolenie na zrušenie cintorína, o ktoré požiadala už v roku 1958. V roku 1975 bol cintorín asanovaný.

Zuzana Lopatková: Kanonické vizitácie Smolenického dekanátu v 18. storočí, Trnava 2011, str. 281;
Jaroslav Polakovič: História Chtelnice, Chtelnica 1998, str. 199;
Peter Bučko: Chtelnickí židia bez stopy, in: Chtelničan 1/2015, str. 7

Kamerové systémy