Židovský cintorín, Chropov

V roku 1927 žili v Chropove 4 židia. Židovský cintorín bol založený na pravom brehu Chropovského potoka, asi štyristo metrov pred jeho prítokom do obce. Pochovávalo sa na ňom v dvoch radoch. Náhrobníky sú dnes z väčšej sčasti poničené, dá sa odhadnúť, že na cintoríne boli asi tri desiatky hrobov. Posledný pohreb sa mohol konať v roku 1932. Cintorín bol ohraničený z troch strán kamenným múrom, zo strany od potoka ho chránil strmý svah. Dnes sú zvyšky múrov po obvode identifikovateľné už len ako terénne vlny z kamenia.

Pasport cintorína

V novembri 2022 vykonala Ludmila Pártošová pasportizáciu cintorína podľa zachovalých a prístupných nápisoch na náhrobkoch, ktoré sú hebrejské, len v malej miere nemecké. Po konfrontácii s matričnými záznamami mohla priradiť mená aj nápisovým zlomkom pomníkov. Z pasportizácie vyplynulo, že na cintoríne pochovávali aj židov z Koválovca, kde v roku 1927 žili traja židia.

Rad A

01. Rebeka Mandler (hebr.: Rivka), narodená v Chropove, zomrela 25. 11. 1860 v Chropove vo veku 66 rokov, meno manžela Moises (Moše).
03. Max Mitler (hebr.: Mordechaj) zomrel 5. 1. 1862 v Chropove vo veku 16 rokov a 4 mesiace. Osoba stotožnená podľa matričných záznamov sa narodila v Lopašove, zomrela 13. januára 1862, meno otca Lejb.
04. Neti Mazner, narodená vo Vrbovciach, zomrela 4. 8. 1866 v Chropove vo veku 34 rokov, meno manžela Josef. Zomrela počas epidémie cholery, spolu s ňou zomrela dvojmesačná dcéra Fanny (11. 6. - 9. 8.) a svokra Sali 8. 8. vo veku 73 rokov.
06. Leopold Löffler (hebr.: Urija Lejb), narodený v Koválovci, zomrel slobodný 19. 2. 1868 v Chropove vo veku 24 rokov 1 mesiac a 14 dní, meno otca Aharon.
07. Rosie Blitz (hebr.: Zelda), rod. Ehrenstein, narodená v roku 1789 v Koválovci, zomrela 25. 10. 1866 v Koválovci, matrika pri úmrtí udáva vek 75 rokov, meno manžela Rafael, mená rodičov Aharon a Katy.
09. Sali Müller (hebr.: Sarl), narodená v Sobotišti, zomrela 4. 10. 1867 v Koválovci vo veku 61. rokov, meno manžela Markus (Mordechaj). V máji 1999 bol jej náhrobok vo vztýčenom stave.
10. Moises Mandler (hebr.: Moše), narodený v meste Strážnice (Morava), zomrel 28. 12. 1871 v Lopašove vo veku 78 rokov, meno manželky Rebeka (Rivka).
11. Leopold Mandler (hebr.: Jehuda, maď.: Lipót), narodený v Chropove, zomrel 22. 10. 1891 v Chropove vo veku 66 rokov, meno manželky Rosalia Haberfeld, meno otca Moises. V máji 1999 bol jeho náhrobok vztýčený v celistvom stave; v súčasnosti zlomok pomníka s ležiacim úlomkom, ostatné súčasti sa nepodarilo nájsť.

Rad B

01. zlomok náhrobku s hebrejským nápisom
02. Rosy Mandler (hebr.: Rachel), narodená v obci Rousínov (Morava), zomrela 23. 11. 1858 v Chropove vo veku 40 rokov, meno manžela Mendl. Úlomok jej náhrobku je prenesený z iného miesta.
04. Saly Löffler, narodená v Koválovci, zomrela 1. 1. 1869 v Koválovci vo veku 57 rokov, mená rodičov Rafael Blitz a Rosie Ehrenstein.
05. ležiaci náhrobok so zvyškom nečitateľného hebrejského nápisu
07. Gabriel Mittler (hebr.: Abram Jedidijah alias Gidel), narodený v Chropove, zomrel 18. 1. 1888 v Chropove vo veku 78 rokov, krčmár, meno manželky Betti Blitz, meno otca Cvi Mordechaj.
15. Ignatz Kurz (hebr.: Jicchak Jehuda alias Icek Lejb), narodený v Gbeloch, zomrel 4. 11. 1920 v Chropove. Pri sobáši uvedené aj meno Leopold. Meno manželky Katalin Mandler (náhrobok B16). V máji 1999 bol jeho náhrobok vztýčený v celistvom stave, pred aprílom 2009 bol zlomený na niekoľko častí.
16. Kati Kurz (hebr.: Gitl), rod. Mandler, narodená v Chropove, zomrela 1. 3. 1932 vo veku 79 rokov, meno manžela Ignatz (náhrobok B15), meno otca Leopold Mandler.

Chropov - zničený kríž nad obcou
Chropov - Krížová cesta
Chropov - sv. Ján Nepomucký (po 1925)
Chropov - Obrázok na južnom konci obce
Chropov - Obrázok na severozápadnom konci obce
Chropov - Obrázok na ceste do vinohradov
Chropov - drevený kríž v obci
Chropov - kríž (1968) pred kostolom
Chropov - kríž (1948) pred družstvom
Chropov - kríž (1897) v obci
Chropov - kríž (1890) na cintoríne
Kamerové systémy