Židovský cintorín, Častkov

V roku 1999 bola na židovskom cintoríne v obci necelá desiatka náhrobkov (ich celkový počet bol asi 5) v pomerne dobrom stave. Neboli tu žiadne badateľné zvyšky ohrady cintorína. Krátko po roku 2000 boli na jeho mieste postavené dva bytové domy. Náhrobky sa zachovali a boli neskôr vztýčené na okraji cintorína.

 

Častkov - kríž v chotári
Častkov - kríž na cintoríne
Častkov - kríž (1945) pred kaplnkou
Kamerové systémy