Židovský cintorín, Čáry

V roku 1927 žilo v Čároch 11 židov. Malý cintorín mali na okraji obce. Z tehlovej ohrady cintorína, chránenej škridlovou strieškou, sa už nejaký rad materiálu stratil, ale dodnes zostala viac-menej zachovalá. Vstupná bránka bývala na jej východnej strane. Na cintoríne sú dva náhrobníky a ani starší občania si nepamätajú, že by ich na cintoríne bývalo niekedy viacej.

 

Kamerové systémy