Židovský cintorín, Čáry

V roku 1927 žilo v Čároch 11 židov. Malý cintorín mali na okraji obce. Z tehlovej ohrady cintorína, chránenej škridlovou strieškou, sa už nejaký rad materiálu stratil, ale dodnes zostala viac-menej zachovalá. Vstupná bránka bývala na jej východnej strane. Na cintoríne sú dva náhrobníky a ani starší občania si nepamätajú, že by ich na cintoríne bývalo niekedy viacej.

 

Čáry - Bielańského kríž
Čáry - kríž (1908) v chotári
Čáry - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Čáry - kaplnka sv. Huberta v chotári
Čáry - Božia muka za cintorínom
Čáry - sv. Florián (1895)
Čáry - sv. Vendelín (1854)
Čáry - sv. Michal Archanjel (po 1910)
Čáry - sv. Ján Nepomucký
Čáry - Obrázok s dvojkrížom pred hájom
Čáry - kríž (1881) v chotári
Čáry - drevený kríž v obci
Čáry - drevený kríž na cintoríne
Čáry - misijný kríž (2000)
Čáry - kríž (1908) v obci
Čáry - kríž (1895) na kraji obce
Čáry - kríž (1865) v obci
Čáry - kríž (1807) v obci
Kamerové systémy