V dobe najväčšieho početného rozmachu židovskej komunity v Cajle počas 1. polovice 19. storočia boli cajlanskí židia nezávislí od prirodzeného centra v Pezinku a vytvorili si vlastnú náboženskú obec. Bývanie a synagógu mali v priestoroch prenajatých od majiteľov pezinského hradu Pálffyovcov. Zriadili si aj vlastný cintorín, pravdepodobne tiež na prenajatom pozemku od Pálffyovcov.
Z nižšie uvedenej literatúry poznáme popis lokality cintorína. Nachádzal sa v susedstve dnešného komunálneho cintorína. Situovaný bol medzi katolíckym cintorínom a južne položeným evanjelickým cintorínom. Evanjelický cintorín bol zrušený začiatkom 60-tych rokov minulého storočia a rozparcelovaný pre rodinnú zástavbu. V spomenutom zdroji bez bližších podrobností sa uvádza, že židovský cintorín bol tiež zrušený. Predpokladáme, že sa to udialo v rovnakej dobe a pozemok židovského cintorína sa stal skôr objektom parcelácie, než súčasťou komunálneho cintorína. Podľa tohto predpokladu sme aj osadili značku cintorína na mape.

 

Peter Sandtner: Pamiatky a zaujímavosti niekdajšej obce Cajla, Pezinok 2006, str. 8

Kamerové systémy