Židovský cintorín, Cajla

V dobe najväčšieho početného rozmachu židovskej komunity v Cajle počas 1. polovice 19. storočia boli cajlanskí židia nezávislí od prirodzeného centra v Pezinku a vytvorili si vlastnú náboženskú obec. Bývanie a synagógu mali v priestoroch prenajatých od majiteľov pezinského hradu Pálffyovcov. Zriadili si aj vlastný cintorín, pravdepodobne tiež na prenajatom pozemku od Pálffyovcov.
Z nižšie uvedenej literatúry poznáme popis lokality cintorína. Nachádzal sa v susedstve dnešného komunálneho cintorína. Situovaný bol medzi katolíckym cintorínom a južne položeným evanjelickým cintorínom. Evanjelický cintorín bol zrušený začiatkom 60-tych rokov minulého storočia a rozparcelovaný pre rodinnú zástavbu. V spomenutom zdroji bez bližších podrobností sa uvádza, že židovský cintorín bol tiež zrušený. Predpokladáme, že sa to udialo v rovnakej dobe a pozemok židovského cintorína sa stal skôr objektom parcelácie, než súčasťou komunálneho cintorína. Podľa tohto predpokladu sme aj osadili značku cintorína na mape.

 

Peter Sandtner: Pamiatky a zaujímavosti niekdajšej obce Cajla, Pezinok 2006, str. 8

Pezinok - kríž (2020) na cintoríne
Pezinok - Korunovanie Panny Márie
Cajla - zvonica v liečebnom ústave
Pezinok - sv. Ján Nepomucký
Pezinok - sv. Anton Paduánsky (1750)
Pezinok - sv. Florián (1760)
Pezinok - Kalvária
Grinava - misijný kríž
Pezinok - Obrázok Nad Slnečným údolím
Pezinok - kaplnka sv. Rozálie (1730)
Pezinok - Božia muka na Bratislavskej ulici
Pezinok - Božia muka na Kupeckého ulici
Pezinok - Ondrovičov obrázok
Grinava - kríž na cintoríne
Pezinok - Obrázok sv. Barbory
Pezinok - lurdská jaskyňa
Pezinok - Ježiš Kristus na Žilovej
Cajla - Kalvária a Krížová cesta
Cajla - kaplnka sv. Klimenta (2010)
Grinava - Kalvária na cintoríne
Cajla - Božia muka na cintoríne
Pezinok - obraz Panny Márie Škapuliarskej
Cajla - Kristus Kráľ (1692) v Zumbergu
Pezinok - sv. Urban (2018)
Pezinok - Immaculata (1749)
Cajla - kríž s tŕňovou korunou
Cajla - kríž na pódiu pri kostole
Cajla - kríž na cintoríne
Cajla - Dolný kríž (1869)
Pezinok - kríž (1994) pri hradbách
Pezinok - kríž (1910) pri kostole
Grinava - kríž (1921)
Grinava - dvojkríž (2017) nad obcou
Kamerové systémy