Židovský cintorín, Brodské

V roku 1927 žilo v obci 22 židov a 14 ich bolo pred deportáciami v roku 1942. Malý cintorín v pôdoryse štvorca s vchodom zo západnej strany mali v chotári obce na odľahlom mieste. Na prelome tisícročia bol priestor cintorína tak veľmi zarastený, že bolo takmer nemožné sa v ňom pohybovať a v nálete drevín zanikla aj ohrada cintorína. V roku 2014 žiaci miestnej základnej školy za dohľadu učiteľky Hany Neoveskej cintorín presvetlili vyrezaním porastu a opravili tehlovú ohradu do sympatickej podoby. Dnes sú na cintoríne necelé dve desiatky zväčša poničených a povalených pomníkov.

Obnova židovského cintorína v Brodskom

Napísala a fotografie poskytla: Hana Neoveská

V revíri našej obce Brodské sa nachádza židovský cintorín. V minulosti slúžil ako pietne miesto židovskej komunity. V posledných rokoch sa však na cintoríne nahromadilo veľké množstvo odpadkov, ktoré patria na iné určené miesto.
Na konci školského roka 2013/2014 sa naši žiaci deviateho ročníka rozhodli cintorín vyčistiť. Vyzbierali a roztriedili odpad na plast, sklo, koberce a plastovú izoláciu. Odpad odviezli na zberný dvor. Vyrezali suché dreviny, ktoré im pomohol miestny podnikateľ poštiepkovať.

Na opravu murovaného oplotenia použili tehly z búraniska, ktoré si načistili. Piesok, cement, vodu a všetko náradie si museli doviesť na kárach. Za pomoci rodičov ručne pripravili maltu, vykopali základ pre múr, ktorý bol vyskladaný z tehál. A potom vystavili múr oplotenia. Získali murárske zručnosti, čo bolo asi najviac náročné a vyžadovalo veľa vytrvalosti.

Podľa odporučenia židovskej komunity sa pomníky majú nechať na miestach kde sú, pretože ich vandali porozbíjali a vyvalili z pôvodného miesta.
I keď sa do inej úpravy žiaci nemôžu pustiť, pretože by bola náročná, dúfajú, že ich úsilie o zachovanie historickej pamiatky nebolo zbytočné. Všetkým, ktorí priložili ruku k dielu patrí veľké poďakovanie!

 


Brodské - drevený kríž v poli
Brodské - sv. Ján Nepomucký
Brodské - kaplnka Panny Márie Bolestnej
Brodské - sv. Vendelín (1907)
Brodské - sv. Florián (1907)
Brodské - Pieta s krížom (1908)
Brodské - Božia muka za družstvom
Brodské - Božia muka na Záhumní
Brodské - liatinový kríž v poli
Brodské - kamenný kríž v poli
Brodské - drevený kríž pri nadjazde
Brodské - misijný kríž
Brodské - kríž (1910) za obcou
Brodské - kríž (1909) za obcou
Brodské - kríž (1907) v obci
Brodské - kríž (1906) v chotári
Brodské - kríž (1892) na cintoríne
Brodské - kríž (1869) pri kostole

Kamerové systémy