Židovský cintorín, Borský Svätý Jur

Židovská komunita v Borskom Svätom Jure bola najpočetnejšia v polovici 19. storočia. Vtedy žilo v obci vyše dvesto židov, v roku 1927 ich bolo už len dvadsať. Pamiatky na nich už zanikli. Synagóga bola zbúraná v roku 1947. V závere svojej existencie bolo zachované už len úbohé torzo židovského cintorína. Jeho priestor bol v roku 1988 vyčlenený ako stavebná parcela a definitívne bol zlikvidovaný v roku 1991.

Imrich Ehrenberger: Borský Svätý Jur 1394-1994, Borský Svätý Jur (1994?), str. 7;
Iveta Kollárová: Židia v obci, in: Borský Svätý Jur - Cesta dejinami, Borský Svätý Jur 2014, str. 163

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Borský Svätý Jur - kríž pri Čiernom majeri
Tomky - sv. Mikuláš
Borský Svätý Jur - kaplnka sv. Urbana
Borský Svätý Jur - pohrebná kaplnka (1893)
Borský Svätý Jur - Božia muka v  chotári
Tomky - Obrázok v osade
Borský Svätý Jur - pohrebná kaplnka Černých
Borský Svätý Jur - Pieta (1715)
Borský Svätý Jur - sv. Florián (1788)
Borský Svätý Jur - Obrázok pri Láseku
Borský Svätý Jur - kríž (1911) v chotári
Borský Svätý Jur - železný kríž v chotári
Borský Svätý Jur - kríž pri horárni
Borský Svätý Jur - kríž na okraji sadu
Borský Svätý Jur - kríž na ceste do Tomkov
Borský Svätý Jur - kríž (1913) za Húškami
Borský Svätý Jur - kríž (1951) za obcou
Borský Svätý Jur - kríž (1947) v Tomkoch
Borský Svätý Jur - kríž (1907) v sade
Borský Svätý Jur - kríž (1907) v obci
Borský Svätý Jur - kríž (1904) v chotári
Borský Svätý Jur - kríž (1902) v Húškoch
Borský Svätý Jur - kríž (1889) v obci
Borský Svätý Jur - kríž (1888) za obcou
Borský Svätý Jur - kríž (1871) v obci
Borský Svätý Jur - kríž (1831) na cintoríne
Borský Svätý Jur - kríž pri kostole
Kamerové systémy