Židovský cintorín, Borský Svätý Jur

Židovská komunita v Borskom Svätom Jure bola najpočetnejšia v polovici 19. storočia. Vtedy žilo v obci vyše dvesto židov, v roku 1927 ich bolo už len dvadsať. Pamiatky na nich už zanikli. Synagóga bola zbúraná v roku 1947. V závere svojej existencie bolo zachované už len úbohé torzo židovského cintorína. Jeho priestor bol v roku 1988 vyčlenený ako stavebná parcela a definitívne bol zlikvidovaný v roku 1991.

Imrich Ehrenberger: Borský Svätý Jur 1394-1994, Borský Svätý Jur (1994?), str. 7;
Iveta Kollárová: Židia v obci, in: Borský Svätý Jur - Cesta dejinami, Borský Svätý Jur 2014, str. 163

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy