Židovský cintorín, Borský Mikuláš

Židia žili v Borskom Mikuláši už v 18. storočí. Na ich cintoríne v obci sa pochovávali aj židia z Borského Svätého Petra (od roku 1975 súčasť Borského Mikuláša). V roku 1817 ich bolo spolu 138, cintorín v tejto dobe už pravdepodobne jestvoval. V roku 1927 žili 36 v Mikuláši a 12 v Petri. Obce patrili v období holokaustu k výnimkám, kde sa pred deportáciami zachránila až polovica židovského obyvateľstva.
Vzácnejšie mramorové náhrobky z cintorína boli v 50-tych rokoch minulého storočia rozkrádané. Páchatelia boli síce odsúdení, ale zostala po nich veľká škoda v podobe nenávratne stratených, ale aj pováľaných a poškodených ďalších pomníkov. Obnova cintorína sa vykonala v roku 2009 v spolupráci obce a Ústredného zväzu ŽNO. Práce viedol Štefan Drápal, na cintoríne sa predpokladala existencia asi 50-tich náhrobkov. Pod trsmi trávy ale objavili aj ďalšie, takže nakoniec ich bolo vztýčených 111.

 

Stanislav Májek: Obnova židovského cintorína v Borskom Mikuláši, in: Búranské zvesti 1/2010, str. 13

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Borský Peter - kríž (1901) za obcou
Borský Peter - krížiky bratrancov Hasákových
Borský Mikuláš - Ságelská kaplnka (pred 1756)
Borský Mikuláš - Kristus na Olivovej hore
Borský Mikuláš - Panna Mária (1885)
Borský Mikuláš - kaplnka sv. Vendelína
Borský Mikuláš - kaplnka sv. Floriána
Borský Peter - lurdská jaskyňa v záhrade domu
Borský Mikuláš - Obrázok na Záhoráckej ulici
Borský Peter - U obrázka
Borský Peter - kríž (1963) v obci
Borský Peter - kríž (1929) na ceste k stanici
Borský Peter - kríž (1914) v obci
Borský Peter - kríž na cintoríne
Borský Peter - kríž (1887) pred kostolom
Borský Peter - Červený kríž
Borský Mikuláš - misijný kríž
Borský Mikuláš - kríž (po 1916) v obci
Borský Mikuláš - kríž (1999) pri kostole
Borský Mikuláš - kríž (1900) na kraji obce
Borský Mikuláš - kríž (1886) na cintoríne
Borský Mikuláš - kríž (1851) na cintoríne
Kamerové systémy