Židovský cintorín, Borský Mikuláš

Židia žili v Borskom Mikuláši už v 18. storočí. Na ich cintoríne v obci sa pochovávali aj židia z Borského Svätého Petra (od roku 1975 súčasť Borského Mikuláša). V roku 1817 ich bolo spolu 138, cintorín v tejto dobe už pravdepodobne jestvoval. V roku 1927 žili 36 v Mikuláši a 12 v Petri. Obce patrili v období holokaustu k výnimkám, kde sa pred deportáciami zachránila až polovica židovského obyvateľstva.
Vzácnejšie mramorové náhrobky z cintorína boli v 50-tych rokoch minulého storočia rozkrádané. Páchatelia boli síce odsúdení, ale zostala po nich veľká škoda v podobe nenávratne stratených, ale aj pováľaných a poškodených ďalších pomníkov. Obnova cintorína sa vykonala v roku 2009 v spolupráci obce a Ústredného zväzu ŽNO. Práce viedol Štefan Drápal, na cintoríne sa predpokladala existencia asi 50-tich náhrobkov. Pod trsmi trávy ale objavili aj ďalšie, takže nakoniec ich bolo vztýčených 111.

 

Stanislav Májek: Obnova židovského cintorína v Borskom Mikuláši, in: Búranské zvesti 1/2010, str. 13

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy