Starší židovský cintorín vo Svätom Jure (stával na križovatke Krajinskej cesty a Kollárovej ulice.) pre početnú židovskú komunitu prestával postačovať už koncom 18. storočia, kedy židia žiadali mesto o pozemok na rozšírenie cintorína. Kladné vyjadrenie k žiadosti dostali až v roku 1840. V roku 1851 si za 600 florénov odkúpili od mesta pozemok pre nový cintorín. V tej dobe podľa dohody s mestom mal byť starší cintorín uzatvorený a pozostatky zosnulých aj s náhrobkami prevezené na novší cintorín. Či sa to zrealizovalo, dnes už nevedno. Podľa leteckej fotografie murovaná ohrada staršieho cintorína existovala ešte v polovici 30-tych rokov minulého storočia, náhrobky na ňom však asi nie. Nový cintorín bol v dobe Slovenského štátu viackrát postihnutý vandalským vyčíňaním predovšetkým nemeckých obyvateľov mesta. Už v 50-tych rokoch 20. storočia bol rozparcelovaný pre novú domovú zástavbu. Na obrázku je vyznačený približný priestor oboch cintorínov.

Eugen Barkány, Ľudovít Dojč: Židovské náboženské obce na Slovensku, Bratislava 1991, str. 66, 67

Kamerové systémy