Židovské cintoríny, Svätý Jur

Starší židovský cintorín vo Svätom Jure (stával na križovatke Krajinskej cesty a Kollárovej ulice.) pre početnú židovskú komunitu prestával postačovať už koncom 18. storočia, kedy židia žiadali mesto o pozemok na rozšírenie cintorína. Kladné vyjadrenie k žiadosti dostali až v roku 1840. V roku 1851 si za 600 florénov odkúpili od mesta pozemok pre nový cintorín. V tej dobe podľa dohody s mestom mal byť starší cintorín uzatvorený a pozostatky zosnulých aj s náhrobkami prevezené na novší cintorín. Či sa to zrealizovalo, dnes už nevedno. Podľa leteckej fotografie murovaná ohrada staršieho cintorína existovala ešte v polovici 30-tych rokov minulého storočia, náhrobky na ňom však asi nie. Nový cintorín bol v dobe Slovenského štátu viackrát postihnutý vandalským vyčíňaním predovšetkým nemeckých obyvateľov mesta. Už v 50-tych rokoch 20. storočia bol rozparcelovaný pre novú domovú zástavbu. Na obrázku je vyznačený približný priestor oboch cintorínov.

Eugen Barkány, Ľudovít Dojč: Židovské náboženské obce na Slovensku, Bratislava 1991, str. 66, 67

Svätý Jur - Najsvätejšia Trojica (1833)
Svätý Jur - kríž (1925) za farou
Svätý Jur - Immaculata
Svätý Jur - lurdská jaskyňa vo vinohradoch
Svätý Jur - kaplnka v Panónskom háji
Svätý Jur - Božia muka (1910)
Svätý Jur - kaplnka sv. Jozefa (1942)
Svätý Jur - Božia muka Dušičky (1904)
Svätý Jur - kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Svätý Jur - Kalvária a Krížová cesta
Svätý Jur - Ježiš Kristus (2015)
Svätý Jur - kaplnka sv. Urbana (2015)
Svätý Jur - Modrý kríž (1932)
Svätý Jur - misijný kríž (2015)
Svätý Jur - Matulov kríž (1922)
Svätý Jur - kríž v Neštichu
Svätý Jur - dvojkríž (1930) na Brezovej lúke
Svätý Jur - kríž na katolíckom cintoríne
Svätý Jur - kríž na cintoríne v Neštichu
Svätý Jur - kríž (1985) v chotári
Svätý Jur - kríž (1930) pred farou
Svätý Jur - Červený kríž
Svätý Jur - Biely kríž (1866)
Svätý Jur - kríž (1858) pri kostole
Kamerové systémy