Úvod ku obrázkom

Drobným prejavom ľudovej zbožnosti sú Obrázky, niekedy s prívlastkom sväté, pod ktorými si najčastejšie predstavíme drobné obrázky svätých, vložených do ozdobných vyrezávaných kaziet z dreva. Niekedy je v kazete umiestnená drobná plastika, alebo samotnú kazetu nahradili rôznymi železnými konštrukciami alebo jednoducho malým krížikom.
Obrázky neboli nákladné, človek si často vystačil s trochou vlastnej šikovnosti. Dali sa umiestniť aj na odľahlé a ťažko prístupné miesta a asi neboli ani vysväcované, aj keď príklady z novej doby svedčia o inom. Naozaj najskôr len náklady rozhodli o tom, či človek dal postaviť Božiu muku, kríž, alebo dal zhotoviť Obrázok. O tom, že tieto formy drobných  sakrálnych prejavov sa zvykli zamieňať, svedčia aj príklady z novšej doby. V zalesnenom chotári Záhorskej Bystrice v roku 2007 postavili Božiu muku na mieste, kde dovtedy bol Obrázok Panny Márie v železnej skrinke. V Malých Karpatoch nad Sološnicou je v blízkosti Obrázku novodobá Božia muka. V Kútoch, na rázcestí tradičných ciest do Kuklova a Borského Svätého Jura, bol na agáte oddávna umiestnený obraz Panny Márie a v roku 1996 tu pridali liatinový kríž. V roku 2013 liatinovým krížom nahradili Obrázok pri Borskom Mikuláši. Nad Dúbravkou, kde je dnes umiestnená železná konštrukcia s Obrázkom na oboch stranách, bývala v minulosti významnejšia drobná sakrálna stavba všeobecne označovaná ako statua. Pravdepodobne to bola socha svätého alebo kríž so sochou Ježiša. Podľa nej bola aj lokalita pomenovaná Pri Statui.
Miesta, kde boli Obrázky dlhodobo umiestnené, sa vžili do povedomia ľudí tak, že ich podľa nich aj premenovali. Aj spomenutým lokalitám v Kútoch a v Sološnici sa hovorí U obrázka. Tak sa nazývajú miesta v Záhorskej Vsi pri meandri prírodného kanála Obloz, pri Vysokej pri Morave v časti Horné pole, na križovatke lesných ciest v chotári Borského Petra a ďalšie.
Obrázky nebývajú doplňované nápismi a aj preto sú málokedy známi ich autori a dôvody, pre ktoré ich dali zhotoviť. V Jakubove sa o Obrázok na križovatke cesty do Lábu starajú Mravíkovci a ďalší pri moste na konci Malej hrázky umiestnili Sivákovci. V rohu kresby Panny Márie na Obrázku pri Štefanove je uvedený autor kresby Ovečka G. s datovaním 1983. Či zhotovil aj Obrázok, nevieme.
Väčšinou sa Obrázky umiestňovali asi na miestach nešťastí. Za Kútami pri Morave je v Obecňím lesi aj ďalšie miesto zvané U obrázka, kde sa koscovi zo Smolinského prevrátil voz do rieky a utopili sa mu dve deti. Podľa tradície povedal niečo v tom zmysle, ako „Ešte, že sa nič horšie nestalo“. To by bol ale veľmi čierny humor. Nad Sološnicou je na strome drevený krížik z novšej doby s prehrdzavelou železnou tabuľkou, z ktorej sa dalo vyčítať, že tu skonal Štefan Weidinger, milovník prírody. Krížik je aj v šaštínskom lese na prístupovej ceste k bývalej šibenici. Asi ešte pred 2. svetovou vojnou tu mali pytliaci zastreliť horára. V lese na prístupových cestách do Šaštína je viacero miest označených krížikmi. Sú na miestach prirodzeného odpočinku pri zastávkach na púti.
V lese nad Cerovou pri ceste na Korlátko posvätili v roku 2010 obrázkovú Krížovú cestu a dva nové Obrázky. Obrázkové Krížové cesty boli poslednou dobou zrealizované na viacerých miestach (Sološnica, Plavecký Mikuláš a ďalších).
V regióne Záhoria je najviac Obrázkov v okolí Lakšárskej Novej Vsi. Nájdu sa aj časom schátrané a zabudnuté a raz vždy doslúži aj strom, ktorý ich nesie. Ale nájdu sa aj ľudia, ktorí ich dajú vynoviť. Svedčia o tom obnovené Obrázky v Jakubove (2014), nad Cerovou (2010) a nové pri Gbeloch (2011).

Nižšie si môžete pozrieť fotogalériu Obrázkov z regiónu a na hornej lište pripojenú mapu Obrázkov.

 

Použitá literatúra:

Štefan Zajíček: Sakrálne stavby, in: Kúty, Skalica 2005, str. 131;
Vysoká pri Morave – Od praveku po dnešok, 1996, str. 14;
Ján Šimek: Jakubov – od minulosti k dnešku, Bratislava 2012, str. 172;
Richard Drška: Miestopis kútskeho chotára, in: Kúty, Skalica 2005, str. 149