Kaplnka so sochou sv. Jána Nepomuckého vo veľkom výklenku stála pred evanjelickou zvonicou. Bola z konca 18. storočia a obnovili ju v roku 1891. Kaplnka prekážala pri úprave priestranstva a asanovali ju krátko po roku 1959. Sochu z nej umiestnili na samostatný podstavec pred kostolom sv. Anny. Podľa M. Kováča kaplnka bola možno postavená práve ako prístrešok pre sochu sv. Jána, ktorá dovtedy pravdepodobne stála pri blízkom moste.

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vádište, str. 4, 5;
Michal Kováč: Vrádište - obec s historicky zakoreneným hospodárstvom, Vrádište 2014, str. 137

Kamerové systémy