Unín - sv. Ján Nepomucký za obcou

Mimo intravilánu obce pri ceste do Radimova v chotárnej časti Lésky je na stĺpe socha sv. Jána Nepomuckého. Existovala už v 2. polovici 18. storočia. Bola udržiavaná zo základiny, založenej pred rokom 1850. Podľa obecnej kroniky sochu mal dať postaviť Ján Smrtič, ktorý bol príbuzným rodiny Štvrteckých. Meno Smrtič (Smertics) je na pätke stĺpa vytesané v obtiažne čitateľnom nápise. V 80-tych rokoch minulého storočia bola socha poškodená a prišla o hlavu. Sochu potom zreparoval Ján Hoferka.

EX
VOTO
????????
SMERTICS
????????

 

Martin Hoferka: Kaplnky a kríže obce Unín I., in: Unínske noviny 2/2007, str. 5;
Martin Hoferka: Kaplnky a kríže obce Unín II., in: Unínske noviny 3/2007, str. 6

Kamerové systémy