Unín - sv. Ján Nepomucký za obcou

Mimo intravilánu obce pri ceste do Radimova v chotárnej časti Lésky je na stĺpe socha sv. Jána Nepomuckého. Existovala už v 2. polovici 18. storočia. Bola udržiavaná zo základiny, založenej pred rokom 1850. Podľa obecnej kroniky sochu mal dať postaviť Ján Smrtič, ktorý bol príbuzným rodiny Štvrteckých. Meno Smrtič (Smertics) je na pätke stĺpa vytesané v obtiažne čitateľnom nápise. V 80-tych rokoch minulého storočia bola socha poškodená a prišla o hlavu. Sochu potom zreparoval Ján Hoferka.

EX
VOTO
????????
SMERTICS
????????

 

Martin Hoferka: Kaplnky a kríže obce Unín I., in: Unínske noviny 2/2007, str. 5;
Martin Hoferka: Kaplnky a kríže obce Unín II., in: Unínske noviny 3/2007, str. 6

Unín - kaplnka Panny Márie (1946)
Unín - kaplnka sv. Antona Paduánskeho (1930)
Unín - kaplnka sv. Urbana
Unín - kríž (2017) na kraji obce
Unín - železný kríž (2014) v chotári
Unín - lurdská jaskyňa
Unín - drevený kríž na kraji obce
Unín - krížik pod Zámčiskom
Unín - sv. Vendelín
Unín - sv. Ján Nepomucký v obci
Unín - sv. Florián
Unín - Panna Mária (2007)
Unín - Panna Mária s dieťaťom
Židovský cintorín, Unín
Unín - krížik na kraji hája
Unín - kríž pri kaplnke sv. Urbana
Unín - liatinový kríž v chotári
Unín - drevený kríž v chotári
Unín - kríž (po 1945) v chotári
Unín - kríž pri kostole
Unín - kríž (1993, 2015) pri horárni
Unín - kríž (1982) pri pálenici
Unín - kríž (1938) v chotári
Unín - kríž (1929) v chotári
Unín - kríž (1923) za obcou
Unín - kríž (1916, 1965) pred družstvom
Unín - kríž (1910) v chotári
Unín - kríž (1909) na kraji obce
Unín - kríž na Zámčisku
Unín - kríž (1832) na cintoríne
Unín - kríž (1970) pri Unínskych lipkách
Unín - kríž pri Radimovských lipkách

Kamerové systémy