Socha sv. Jána Nepomuckého stojí spolu so svojim pendantom sochou sv. Floriána na križovatke Potočnej a Štefánikovej ulice. Socha sa spomína vo vizitačnej zápisnici z roku 1788. Staralo sa o ňu mesto. V roku 1957 boli obe sochy premiestnené ku vchodu kaplnky sv. Anny. V rokoch 1994-95 vápencovú sochu sv. Jána zreštauroval študent VŠVU Ľubomír Kuc v rámci diplomovej práce. Po predchádzajúcej oprave z rokov 1991-92 zostala na soche neodborne osadená hlava a betónová časť ruky, ktorá sa pri reštaurovaní odstránila. Ľ. Kuc zároveň vytvoril doplnenú rekonštrukčnú kópiu sochy z umelého kameňa. V roku 2002 osadili sochu sv. Jána a už o rok skôr sv. Floriána (asi kópie) v parčíku na Štefánikovej ulici na nových podstavcoch, ktoré zhotovil miestny kamenár Ján Patka. V septembri 2006 boli kópie sôch osadené na pôvodnom historickom mieste originálov. Originál sochy sv. Jána Nepomuckého je vystavený v jezuitskom kostole.
V Skalici boli v minulosti aj ďalšie dve sochy sv. Jána Nepomuckého. Tá, ktorá stála na neveľkom podstavci oproti karmelitánskemu kláštoru sa spomína vo vizitačnej zápisnici z roku 1788. O sochu sa starali karmelitáni. Kým o tejto soche nevieme ako vyzerala, z historickej fotografie o druhej vieme, že stála na zábradlí murovaného mosta za Strážnickou bránou. Podľa chronogramu ju v roku 1720 dala postaviť barónka Medňanská.

Katedra reštaurovania VŠVU v Bratislave, Bratislava 1995, str. 44;
Sochy na svojom mieste, in: Skalický press 10/2006, str. 12;
Martin Hoferka: Sochy sv. Jána Nepomuckého a sv. Floriána, in: Skalica, Skalica 2014, str. 445;
Miroslav Minďaš: Obnova pamiatok, in: Skalica, Skalica 2014, str. 489;
Peter Brezina: Čas Skalici veľa dal i vzal, Skalica 2020, str. 191

Kamerové systémy