Skalica - sv. Florián

Socha sv. Floriána stojí spolu so svojim pendantom sochou sv. Jána Nepomuckého na križovatke Potočnej a Štefánikovej ulice. Socha sa spomína vo vizitačnej zápisnici z roku 1788. Staralo sa o ňu mesto. V roku 1957 boli obe sochy premiestnené ku vchodu kaplnky sv. Anny. Asi v polovici 90-tych rokoch minulého storočia sochu sv. Floriána zreštauroval sochár Jaroslav Kubo a bola vytvorená aj jej kópia z umelého kameňa. V roku 2001 osadili sochu sv. Floriána a o rok neskôr neskôr aj sv. Jána (asi kópie) v parčíku Štefánikovej ulice na nových podstavcoch, ktoré zhotovil kamenár Ján Patka. V septembri 2006 boli kópie sôch osadené na pôvodnom historickom mieste. Originál sochy sv. Floriána by mal byť dnes uložený v areáli DHZ na Strážnickej ulici.

Sochy na svojom mieste, in: Skalický press 10/2006, str. 12;
Martin Hoferka: Sochy sv. Jána Nepomuckého a sv. Floriána, in: Skalica, Skalica 2014, str. 445;
Miroslav Minďaš: Obnova pamiatok, in: Skalica, Skalica 2014, str. 489;
Peter Brezina: Čas Skalici veľa dal i vzal, Skalica 2020, str. 191

Skalica - sv. Jozef Pestún
Skalica - Panna Mária s dieťaťom (1695)
Skalica - sv. Ján Nepomucký
Skalica - kríž (2016) v pastoračnom centre
Skalica - Buchtova kaplnka za Predmestím
Skalica - Božia muka na Psíkoch
Skalica - Božia muka pri kostole sv. Urbana
Skalica - Mondokov kríž
Skalica - misijný kríž
Skalica - veža pri evanjelickom kostole
Skalica - kríž na ceste do Mokrého Hája
Skalica - kríž (2012) pri kostole sv. Urbana
Skalica - kríž (2006) pod Kalváriou
Skalica - kríž (1993) Nad Predmestím
Skalica - kríž (1952, 2009) v chotári
Skalica - kríž (1944) pri družstve
Skalica - kríž na katolíckom cintoríne
Skalica - kríž (1932) na evanjelickom cintoríne
Skalica - kríž (1900) na Salaši
Židovský cintorín (novší), Skalica
Židovský cintorín (starší), Skalica
Skalica - Kalvária s Krížovou cestou
Skalica - kríž (2008) pred cintorínmi
Kamerové systémy