Pieskovcová socha Sedembolestnej Panny Márie v podobe Šaštínskej Piety pred kostolom má zo zadnej strany pylónu strohý latinský záznam z doby opravy s letopočtom 1824. Na čelnej strane pylónu sa pod novodobejšími nátermi stratil zakladateľský nápis, podľa ktorého sochu dali postaviť farár Ignác Medňanský s Martinom Paulinym. I. Medňanský pôsobil v Radošovciach ako kňaz v rokoch 1778-1809. Podľa toho možno sochu datovať na rozhranie 18. a 19. storočia.

DOL R MARIAE V
PAROCH
IGN MEDNJANSZKY
CUM
MART PAULINY 

 

RENOVATUM
A MDCCCIV.

 

Mariánske a trojičné stĺpy v premenách času - Trnavský kraj, Nitra 2014, str. 172-173

Kamerové systémy