Radošovce - Pieta

Pieskovcová socha Sedembolestnej Panny Márie v podobe Šaštínskej Piety pred kostolom má zo zadnej strany pylónu strohý latinský záznam z doby opravy s letopočtom 1824. Na čelnej strane pylónu sa pod novodobejšími nátermi stratil zakladateľský nápis, podľa ktorého sochu dali postaviť farár Ignác Medňanský s Martinom Paulinym. I. Medňanský pôsobil v Radošovciach ako kňaz v rokoch 1778-1809. Podľa toho možno sochu datovať na rozhranie 18. a 19. storočia.

DOL R MARIAE V
PAROCH
IGN MEDNJANSZKY
CUM
MART PAULINY 

 

RENOVATUM
A MDCCCIV.

 

Mariánske a trojičné stĺpy v premenách času - Trnavský kraj, Nitra 2014, str. 172-173

Radošovce - Božské srdce
Radošovce - Najsvätejšia Trojica (1900)
Radošovce - sv. Florián
Vieska - lurdská jaskyňa
Vieska - Hoštečná studnička
Radošovce - kaplnka sv. Huberta v Dlhom jarku
Vieska - Krížová cesta
Židovský cintorín, Radošovce
Radošovce - Panna Mária nad vinohradmi
Vieska - liatinový kríž (1858) pred cintorínom
Vieska - kríž (1996, 2019) na cintoríne
Vieska - kríž na Kalvárii
Vieska - kríž (1910) za obcou
Vieska - Obrázok pri Hoštečnej studienke
Radošovce - drevený kríž v obci
Radošovce - drevený kríž nad priehradou
Radošovce - kríž (1946) vo vinohradoch
Radošovce - misijný kríž (2001)
Radošovce - kríž v Kobylanoch
Radošovce - kríž na cintoríne
Radošovce - kríž (1948) za obcou
Radošovce - kríž (1927) v chotári
Radošovce - kríž (1900) pred kostolom
Radošovce - kríž (1911, 1958) na kraji obce

Kamerové systémy