Radimov - sv. Marek Evanjelista (1916)

Marek Mlčoch, 25-ročný vojak, padol v radoch rakúsko-uhorskej armády 6. decembra 1914 pri poľskom Jangrode. Jeho rodičia Ján a Anna mu dali v roku 1916 postaviť sochu sv. Mareka Evanjelistu (patróna zomrelého podľa mena). Dielo je na podstavci signované kamenárskou firmou F. Štáblu z Hodonína. Marekova matka navyše v roku 1916 zložila 300 korunovú základinu, aby sa každoročne spievala omša za syna, padlého vo vojne.

V rozpomienku na
Marka Mlčocha,
ktorý dňa 6. decembra 1914 na bojišti
pri Jangrode v Ruském Poľsku
v 25. roku svojho veku čestne za vlasť
padnul a tam pochovaný bol,
postaviť dali rodičia
Ján a Anna Mlčoch
rod. Milota.

 

Martin Hoferka: Drobná sakrálna architektúra v Uníne a Radimove, in: Záhorie 5/2007, str. 5, 8

Radimov - kríž (2011) v chotári
Radimov - sv. Ján Nepomucký
Radimov - sv. Florián (1873)
Radimov - sv. Vendelín (1906)
Radimov - Božské srdce (1917)
Radimov - Božia muka pri Gombári
Radimov - Božia muka za obcou
Radimov - kaplnka s Madonou v obci
Radimov - kríž na cintoríne
Radimov - kríž (po 1940) v chotári
Radimov - kríž (1939) v chotári
Radimov - misijný kríž (1935)
Radimov - kríž (1910) pred cintorínom
Radimov - kríž (1891) pred kostolom
Kamerové systémy