Radimov - sv. Ján Nepomucký

Neďaleko kostola stávala v predzáhradke domu drobná kaplnka so sochou sv. Jána Nepomuckého v jej nike. Majiteľom domu kaplnka nepatrila, pravdepodobne nebola ani zakreslená v katastrálnych mapách a nemal ju kto udržiavať. Koncom mája 2008 bola asanovaná. Sochu svätca onedlho umiestnili pred kostol na podstavci zo zrušeného hrobu asi 5 desiatok metrov od pôvodného miesta kaplnky. Pred rokom 2018 ju opatrili železným prístreškom. Sochu ani kaplnku nespomína vizitácia v roku 1788 (Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011), ale podľa svojho výzoru by mohli vzniknúť už v blízkej nasledujúcej dobe.

Kamerové systémy