Radimov - sv. Ján Nepomucký

Neďaleko kostola stávala v predzáhradke domu drobná kaplnka so sochou sv. Jána Nepomuckého v jej nike. Majiteľom domu kaplnka nepatrila, pravdepodobne nebola ani zakreslená v katastrálnych mapách a nemal ju kto udržiavať. Koncom mája 2008 bola asanovaná. Sochu svätca onedlho umiestnili pred kostol na podstavci zo zrušeného hrobu asi 5 desiatok metrov od pôvodného miesta kaplnky. Pred rokom 2018 ju opatrili železným prístreškom. Sochu ani kaplnku nespomína vizitácia v roku 1788 (Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011), ale podľa svojho výzoru by mohli vzniknúť už v blízkej nasledujúcej dobe.

Radimov - kríž (2011) v chotári
Radimov - sv. Florián (1873)
Radimov - sv. Vendelín (1906)
Radimov - Božské srdce (1917)
Radimov - sv. Marek Evanjelista (1916)
Radimov - Božia muka pri Gombári
Radimov - Božia muka za obcou
Radimov - kaplnka s Madonou v obci
Radimov - kríž na cintoríne
Radimov - kríž (po 1940) v chotári
Radimov - kríž (1939) v chotári
Radimov - misijný kríž (1935)
Radimov - kríž (1910) pred cintorínom
Radimov - kríž (1891) pred kostolom
Kamerové systémy