Radimov - sv. Florián (1873)

Asi letopočet založenia sochy 1873 s iniciálami T C sú vytesané na podstavci sochy sv. Floriána. Stávala pred hasičskou zbrojnicou, ktorá bola ale mladšia, čo by mohlo viesť k úvahe, či po jej zriadení k nej nebola socha premiestnená. V roku 1884 si z jej základiny a základiny sochy Panny Márie požičal peniaze Ignác Benek. V roku 2018 sochu aj s podstavcom zrenovoval Martin Horinka.

Martin Hoferka: Drobná sakrálna architektúra v Uníne a Radimove, in: Záhorie 5/2007, str. 5, 7

Radimov - kríž (2011) v chotári
Radimov - sv. Ján Nepomucký
Radimov - sv. Vendelín (1906)
Radimov - Božské srdce (1917)
Radimov - sv. Marek Evanjelista (1916)
Radimov - Božia muka pri Gombári
Radimov - Božia muka za obcou
Radimov - kaplnka s Madonou v obci
Radimov - kríž na cintoríne
Radimov - kríž (po 1940) v chotári
Radimov - kríž (1939) v chotári
Radimov - misijný kríž (1935)
Radimov - kríž (1910) pred cintorínom
Radimov - kríž (1891) pred kostolom
Kamerové systémy