Radimov - Božské srdce (1917)

Cyprián Hubený, 24-ročný vojak, padol v radoch rakúsko-uhorskej armády 8. marca 1915 na ruskom fronte. Jeho rodičia Ondrej a Rozália a brat Štefan nechali postaviť Cypriánovi na pamiatku sochu Božského srdca v roku 1917. Dielo je na podstavci signované kamenárskou dielňou R. Kocourek, Holíč.

Rozpomienka na
CYPRIANA
HUBENÝHO
ktorý v Karpátoch
8. marca 1915, starý 24.r.
za vlasť život obetoval.
Božské Srdce buď mu spásů.

Ke cti a chvále Božsk. Srdce
postavit dali zarmůteni rodiči
Ondrej a Rozalia
HUBENÝ,
aj jeho brat Štefan.

 

Martin Hoferka: Drobná sakrálna architektúra v Uníne a Radimove, in: Záhorie 5/2007, str. 8

Radimov - kríž (2011) v chotári
Radimov - sv. Ján Nepomucký
Radimov - sv. Florián (1873)
Radimov - sv. Vendelín (1906)
Radimov - sv. Marek Evanjelista (1916)
Radimov - Božia muka pri Gombári
Radimov - Božia muka za obcou
Radimov - kaplnka s Madonou v obci
Radimov - kríž na cintoríne
Radimov - kríž (po 1940) v chotári
Radimov - kríž (1939) v chotári
Radimov - misijný kríž (1935)
Radimov - kríž (1910) pred cintorínom
Radimov - kríž (1891) pred kostolom
Kamerové systémy