Popudiny - sv. Florián

Socha sv. Floriána pri kostole je z novej doby, asi z roku 2005.
Ďalšiu drobnú sochu sv. Floriána posvätili a osadili v máji 1995 do výklenku nad vchodom do hasičskej zbrojnice. Posviacku vykonal kapucínsky páter Štefan Macura, v deň posviacky sa konala omša, slávnostný sprievod Popudinami aj hasičská zábava vo večerných hodinách.

Obecná kronika Popudinské Močidlany - II. diel, in: e-kroniky.sk; str. 358

Popudiny - kaplnka sv. Urbana
Popudiny - lurdská jaskyňa
Močidlany - kaplnka sv. Anny
Židovský cintorín, Popudiny
Popudiny - liatinový kríž vo vinohradoch
Popudiny - kríž (po 1918) za obcou
Popudiny - kríž (1959, 2007) na cintoríne
Popudiny - kríž (1914) v obci
Popudiny - kríž (1904) pred kostolom
Močidlany - kríž (1960) na cintoríne
Močidlany - kríž pred kostolom
Močidlany - misijný kríž (1937)
Močidlany - kríž (1926) na kraji obce
Močidlany - kríž (1862) v obci
Kamerové systémy