Popudiny - sv. Florián

Socha sv. Floriána pri kostole je z novej doby, asi z roku 2005.
Ďalšiu drobnú sochu sv. Floriána posvätili a osadili v máji 1995 do výklenku nad vchodom do hasičskej zbrojnice. Posviacku vykonal kapucínsky páter Štefan Macura, v deň posviacky sa konala omša, slávnostný sprievod Popudinami aj hasičská zábava vo večerných hodinách.

Obecná kronika Popudinské Močidlany - II. diel, in: e-kroniky.sk; str. 358

Kamerové systémy