Petrova Ves - sv. Ján Nepomucký (1862)

Udalosť odhalenia sochy sv. Jána Nepomuckého v Petrovej Vsi popísali noviny Cyrill a Method. Kamennú sochu dal postaviť statkár Mikuláš Boltizár s manželkou Gabrielou z vďaky za záchranu ich dieťaťa, ktoré spadlo do studne. Je možné, že spomenutou zachránenou osobou bol biskup Jozef Boltizár (1821-1905). Pred nešťastným utopením v studni v detskom veku ho mal zachrániť Štefan Kubinec. Sochu v drevenej ohrádke dopĺňal lampáš. Na podstavci bol maďarský zakladateľský nápis; Az isteni gondvislésnek hála adásál Boltizsár Miklós és Gabriella 1862 Május 19-in. Na neskoršej slovenskej tabuli bol asi mylne zaznamenaný odlišný dátum. Sochu požehnal 14. septembra 1862 šaštínsky dekan Rudolf Kirgovský.

Z VĎAČNOSTI BOŽEJ PROZRETEĽNOSTI
ZA ZÁCHRANU DIEŤAŤA OD UTOPENIA
VENUJE
MIKULÁŠ BOLTIZÁR
S MANŽELKOU ROD.
GABRIELOU KORONTHÁLY

PETROVA VES 12. MÁJA 1862.

 

Vestník cirkevný, in: Cyrill a Method - Katolícke Noviny pre Cirkev a Dom, 50/1862, str. 401;
Vlasta Kumpanová: Petrova Ves, Petrova Ves 1993, str. 57

Petrova Ves - Jabloňová Krížová cesta
Petrova Ves - sv. Vendelín (1864)
Petrova Ves - sv. Florián (1844)
Petrova Ves - lurdská jaskyňa
Petrova Ves - kaplnka sv. Urbana
Petrova Ves - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Petrova Ves - kríž na cintoríne
Petrova Ves - liatinový kríž v chotári
Petrova Ves - železný kríž pri kostole
Petrova Ves - kríž (1948) v chotári
Petrova Ves - kríž (1960) pri kostole
Petrova Ves - kríž (1913) za obcou
Petrova Ves - kríž (1895) v chotári
Petrova Ves - kríž (1890) za obcou
Petrova Ves - kríž (1885) v chotári
Petrova Ves - kríž (2010) v chotári
Petrova Ves - kríž (1970, 2008)
Kamerové systémy