Udalosť odhalenia sochy sv. Jána Nepomuckého v Petrovej Vsi popísali noviny Cyrill a Method. Kamennú sochu dal postaviť statkár Mikuláš Boltizár s manželkou Gabrielou z vďaky za záchranu ich dieťaťa, ktoré spadlo do studne. Je možné, že spomenutou zachránenou osobou bol biskup Jozef Boltizár (1821-1905). Pred nešťastným utopením v studni v detskom veku ho mal zachrániť Štefan Kubinec. Sochu v drevenej ohrádke dopĺňal lampáš. Na podstavci bol maďarský zakladateľský nápis; Az isteni gondvislésnek hála adásál Boltizsár Miklós és Gabriella 1862 Május 19-in. Na neskoršej slovenskej tabuli bol asi mylne zaznamenaný odlišný dátum. Sochu požehnal 14. septembra 1862 šaštínsky dekan Rudolf Kirgovský.

Z VĎAČNOSTI BOŽEJ PROZRETEĽNOSTI
ZA ZÁCHRANU DIEŤAŤA OD UTOPENIA
VENUJE
MIKULÁŠ BOLTIZÁR
S MANŽELKOU ROD.
GABRIELOU KORONTHÁLY

PETROVA VES 12. MÁJA 1862.

 

Vestník cirkevný, in: Cyrill a Method - Katolícke Noviny pre Cirkev a Dom, 50/1862, str. 401;
Vlasta Kumpanová: Petrova Ves, Petrova Ves 1993, str. 57

Kamerové systémy