Históru založenia sochy sv. Jána Nepomuckého objasňuje zakladateľská tabuľka na podstavci sochy. Podľa nej ju dali postaviť v roku 1862 z vďaky za záchranu dieťaťa pred utopením Mikuláš Boltizár s manželkou Gabrielou, rod. Koronthály. Je možné, že spomenutou zachránenou osobou bol biskup Jozef Boltizár (1821-1905). Pred nešťastným utopením v studni v detskom veku ho mal zachrániť Štefan Kubinec. Presný dátum na tabuľke 12. máj 1862 by hádam mohol byť deň posvätenia sochy. Podľa vzorovej slovenčiny na nej je zjavné, že to nebude originálna tabuľka zakladateľov, ale len jej neskoršia náhrada.

Z VĎAČNOSTI BOŽEJ PROZRETEĽNOSTI
ZA ZÁCHRANU DIEŤAŤA OD UTOPENIA
VENUJE
MIKULÁŠ BOLTIZÁR
S MANŽELKOU ROD.
GABRIELOU KORONTHÁLY

PETROVA VES 12. MÁJA 1862.

 

Vlasta Kumpanová: Petrova Ves, Petrova Ves 1993, str. 57

Kamerové systémy