Oreské - sv. Medard

Sochu z Oreského zasvätenú sv. Medardovi uschoval v ťažkých časoch 2. svetovej vojny pán Královič zo Smrdák. V roku 2014 ju vrátil obci Oreské na žiadosť jej predstaviteľov, ktorí sa zaviazali, že ju dajú zreštaurovať. Obnovená socha bola osadená pred kostol sv. Medarda v júni 2017. Zrenovoval ju reštaurátor Rastislav Šišolák. Pri tej príležitosti pravdepodobne aj zhotovil jej repliku, ktorú daroval v decembri 2018 starosta Oreského Tomáš Mikúš medardovským ctiteľom do Nitry.

Kamerové systémy