Oreské - sv. Medard

Sochu z Oreského zasvätenú sv. Medardovi uschoval v ťažkých časoch 2. svetovej vojny pán Královič zo Smrdák. V roku 2014 ju vrátil obci Oreské na žiadosť jej predstaviteľov, ktorí sa zaviazali, že ju dajú zreštaurovať. Obnovená socha bola osadená pred kostol sv. Medarda v júni 2017. Zrenovoval ju reštaurátor Rastislav Šišolák. Pri tej príležitosti pravdepodobne aj zhotovil jej repliku, ktorú daroval v decembri 2018 starosta Oreského Tomáš Mikúš medardovským ctiteľom do Nitry.

Oreské - lurdská jaskyňa
Oreské - sv. Ján Nepomucký (1889)
Oreské - kaplnka pri ceste do Viesky
Oreské - kaplnka troch svätých v obci
Oreské - Obrázok na južnom konci obce
Oreské - kríž (2011) na cintoríne
Oreské - kríž (1951) za obcou
Oreské - kríž (1950, 2012) pri dome smútku
Oreské - kríž (1950) na kraji obce
Oreské - kríž pred kostolom
Oreské - kríž na ceste do Lopašova
Oreské - Obrázok na ceste do Lopašova
Kamerové systémy