Letničie - Pieta (1917)

Podľa zakladateľského nápisu sochu Piety na veľkom murovanom podstavci dali v roku 1917 postaviť Mikuláš Šebesta s manželkou Julianou, rod. Vávrovou. Venovali ju svojmu synovi, ktorý padol ako vojak 18. mája 1915 na ruskom fronte. Rodičia si sochu Piety objednali u viedenských kamenárov. Socha bola prepravená po Dunaji do Bratislavy a potom vlakom do Kútov. Odtiaľ ju previezli furmani do Letničia, kde ju postavili sami kamenári z Viedne. Pán Langer v roku 2010 sochu s podstavcom opravil a opatril svojim charakteristickým „mramorovým“ náterom.

Mládenec
Imrich Šebesta
v 25. roku veku svojho
hrdinskou smrťou zomrel
na ruskom bojišti 18. mája 1915.

Pamiatke svojho milého syna,
ku cti Bolastnej Panny Márie
venovali:
Mikuláš Šebesta a jeho manželka
Juliana rodená Vávrová
roku 1917.

 

Peter Brezina: Obete a pamätníky 1. svetovej vojny, in: Prvá svetová vojna a Záhorie - Pamätníky obetiam v regióne, Skalica 2019, str. 129

Letničie - kríž (1947) v poli nad obcou
Letničie - kríž v poli pod stromom
Letničie - kríž (1991) na cintoríne
Letničie - kríž (1960, 2005) pred kostolom
Letničie - kríž (1951) v obci
Letničie - kríž (1947) za obcou
Letničie - kríž (1941) pred družstvom
Letničie - kríž (1939) na cintoríne
Letničie - kríž (1926) na konci obce
Letničie - kríž (1892) za obcou
Letničie - kríž (1890) v obci
Letničie - kríž (1890) v chotári
Letničie - kríž (1947) v chotári
Kamerové systémy