Koválovec - sv. Ján Nepomucký (1897)

Sochu sv. Jána Nepomuckého pred vstupom do obce pri potoku dali podľa zakladateľského nápisu v kartuši podstavca postaviť Ján Jelenek a Pavel Hrnek v roku 1897. V roku 1946 bola vykonaná obnova diela nákladom Emila Šebestu a Vendelína Tokoša. Záznam o obnove je vytesaný pod nápisom zakladateľov. Na nosnom hranole je signatúra kamenára: B. Tesara z Chropova.

Ku cti a
chvále Boží
věnováno
od Jana
JELENEK
a Pavla
HRNEK.

1897.

 

Obnovit dali:
EMIL ŠEBESTA
VENDELIN TOKOŠ
1946

Koválovec - kaplnka sv. Floriána (2017)
Koválovec - drevený kríž za obcou
Koválovec - kríž (1950) - pomník padlých
Koválovec - kríž (1907) za obcou
Koválovec - kríž (1901 ?) za obcou
Koválovec - kríž (1890) pred kostolom
Koválovec - kríž na cintoríne
Kamerové systémy