Kopčany - sv. Ján Nepomucký (1769)

Socha sv. Jána Nepomuckého v Kopčanoch sa nachádza na na mieste, ktoré dnes nepatrí k exponovaným častiam obce. V 18. storočí si na na konci Kopčian postavili Czoborovci pivovar, v ktorom bola kaplnka. Správcom kaplnky bol rehoľník, ktorý dal v roku 1769 postaviť oproti pivovaru spomenutú sochu sv. Jána Nepomuckého. Na jej podstavci sa nezachovali žiadne nápisy.

Rudolf Appel: Pamiatky, in: Kopčany - dejiny obce, Kopčany nedatované, str. 39

Kopčany - kríž (1945) za obcou
Kopčany - zvonica
Kopčany - sv. Vendelín (1880)
Kopčany - sv. Florián (1880)
Kopčany - kaplnka na Bratislavskej ceste
Kopčany - Božia muka na Masarykovej ulici
Kopčany - kríž (1940, 2007) na cintoríne
Kopčany - kríž (1871) pred kostolom
Kamerové systémy