Holíč - Najsvätejšia Trojica (1901)

Holíčsky trojičný stĺp je doplnený sochami Panny Márie, sv. Floriána a sv. Vendelína. Bol postavený zo zbierky farníkov potom, čo na jeho postavenie vyzval veriacich miestny katolícky farár Jozef Kučera v roku 1900. Jeho zhotoviteľom bola kamenárska firma Františka Štáblu z Hodonína, ktorá za dielo zinkasovala 3,5 tisíca korún. Sám kňaz Kučera naň daroval dvesto korún a najväčší donor Katarína Malíková, rod. Hrebenárová, venovala tisíc korún. Súsošie vysvätil 17. novembra 1901 ostrihomský kanonik Ján Černoch, ktorý v Holíči začínal na kaplánskom poste.

EX
PIIS OBULIS
FIDELIUM
HOLICS.
1901.


Mariánske a trojičné stĺpy v premenách času - Trnavský kraj, Nitra 2014, str. 148-151

Holíč - kaplnka sv. Floriána
Holíč - pravoslávny kríž (2016)
Holíč - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1910)
Holíč - kríž (1902) v chotári
Holíč - sv. Alžbeta (1912)
Holíč - sv. Anna (1936)
Holíč - Kalvária
Holíč - kaplnka sv. Urbana
Holíč - Božia muka pod Šibeničným vŕškom
Holíč - kamenná Kalvária (1897)
Holíč - kaplnka na Kopčianskej ceste
Holíč - kaplnka sv. Vendelína Na posvátnej
Holíč - pravoslávny kríž (okolo 2010)
Holíč - kríž na ceste do Kopčian
Holíč - kríž pri kostole
Holíč - kríž (1992) na cintoríne
Holíč - kríž (1983) v chotári
Holíč - kríž (1951) v chotári
Holíč - železný kríž za mestom

Kamerové systémy