Holíčsky trojičný stĺp je doplnený sochami Panny Márie, sv. Floriána a sv. Vendelína. Bol postavený zo zbierky farníkov potom, čo na jeho postavenie vyzval veriacich miestny katolícky farár Jozef Kučera v roku 1900. Jeho zhotoviteľom bola kamenárska firma Františka Štáblu z Hodonína, ktorá za dielo zinkasovala 3,5 tisíca korún. Sám kňaz Kučera naň daroval dvesto korún a najväčší donor Katarína Malíková, rod. Hrebenárová, venovala tisíc korún. Súsošie vysvätil 17. novembra 1901 ostrihomský kanonik Ján Černoch, ktorý v Holíči začínal na kaplánskom poste.

EX
PIIS OBULIS
FIDELIUM
HOLICS.
1901.


Mariánske a trojičné stĺpy v premenách času - Trnavský kraj, Nitra 2014, str. 148-151

Kamerové systémy