Gbely - sv. Mikuláš

Socha sv. Mikuláša pri kostole je osadená na barokovom podstavci. Ide o sochu, spomínanú v kanonickej vizitácii v roku 1788, ktorú dal postaviť Michal Pribila. Pôvodné miesto sochy bolo pred starým, dnes už nejestvujúcim cintorínom, ktorý založili v roku 1787 na konci obce. Dnes je na jeho mieste začiatok Učňovskej ulice. Osoba s rovnakým menom (Michal Pribyla) dala v roku 1745 postaviť kríž na príkostolnom cintoríne.
Podľa kroniky bola socha sv. Mikuláša v roku 1936 posunutá ku cintorínu z dôvodu rozšírenia cesty prechádzajúcej pred cintorínom. Kedy preložili sochu ku kostolu nevieme. Na základovom kubuse je vytesaný nápis o inom premiestnení aj obnove sochy v roku 1891 na náklady Štefana Šmidáka.

Zo
štedrosti
ŠTEFANA ŠMIDAK
obnova prenos
1891

 

Pamätná kniha obce Gbely (1943-1954), str. 48;
Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 101;
Martin Hoferka: Zvony minulosti zvonia do budúcnosti, Gbely 2019, str. 13

Gbely - dvojkríž (2014)
Gbely - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1871)
Gbely - kaplnka sv. Anny
Gbely - železný kríž v chotári
Gbely - kríž (po 1945) v chotári
Gbely - kaplnka sv. Huberta pri Adamove
Gbely - kríž (1857, 2012) v chotári
Gbely - Najsvätejšia Trojica (1893)
Gbely - Panna Mária s ružencom (1893)
Gbely - Immaculata
Židovský cintorín, Gbely
Gbely - Kalvária a Krížová cesta
Gbely - liatinový kríž za mestom
Gbely - kríž U Šugara
Gbely - kríž U Grimandla
Gbely - kríž pri skládke
Gbely - kríž (2007) na cintoríne
Gbely - kríž (2002) v chotári
Gbely - kríž (2000) pred kostolom
Gbely - kríž (1989?) za mestom
Gbely - kríž (1912) v meste
Gbely - kríž (1905) na Petroveskej ulici
Gbely - kríž (1891) na ceste do Smolinského
Gbely - kríž (1891) na kraji mesta
Gbely - kríž (1885) v chotári
Gbely - kríž (1883?) pri kostole
Gbely - kríž (1863) na Hurbanovej ulici
Gbely - sv. Jozef Robotník (2021)
Gbely - Obrázok U duba
Gbely - Obrázok na ceste do Smolinského

Kamerové systémy