Socha sv. Mikuláša pri kostole stojí na barokovom podstavci. Hádam sa jedná o sochu, spomínanú v kanonickej vizitácii v roku 1788, ktorú dal postaviť Michal Pribila. Na základovom kubuse je vytesaný nápis, podľa ktorého by sme sa mohli domnievať, že v roku 1891 bola socha opravená a premiestnená ku kostolu na náklady Štefana Šmidáka.

Zo
štedrosti
ŠTEFANA ŠMIDAK
obnova prenos
1891 

 

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 101

Kamerové systémy