Gbely - sv. Mikuláš

Socha sv. Mikuláša pri kostole je osadená na barokovom podstavci. Ide o sochu, spomínanú v kanonickej vizitácii v roku 1788, ktorú dal postaviť Michal Pribila. Pôvodné miesto sochy bolo pred starým, dnes už nejestvujúcim cintorínom, ktorý založili v roku 1787 na konci obce. Dnes je na jeho mieste začiatok Učňovskej ulice. Osoba s rovnakým menom (Michal Pribyla) dala v roku 1745 postaviť kríž na príkostolnom cintoríne.
Podľa kroniky bola socha sv. Mikuláša v roku 1936 posunutá ku cintorínu z dôvodu rozšírenia cesty prechádzajúcej pred cintorínom. Kedy preložili sochu ku kostolu nevieme. Na základovom kubuse je vytesaný nápis o inom premiestnení aj obnove sochy v roku 1891 na náklady Štefana Šmidáka.

Zo
štedrosti
ŠTEFANA ŠMIDAK
obnova prenos
1891

 

Pamätná kniha obce Gbely (1943-1954), str. 48;
Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 101;
Martin Hoferka: Zvony minulosti zvonia do budúcnosti, Gbely 2019, str. 13

Kamerové systémy