Gbely - Immaculata

Mariánsky stĺp Immaculaty po obvode členitého postamentu sprevádzajú sochy štyroch svätých (sv. Šebastián, sv. Vendelín, sv. Florián, sv. Anton Paduánsky). Spomína sa v kanonickej vizitácii z roku 1761. V ďalšej vizitácii z roku 1788 sa uvádza, že sa o neho starala obec. Všetky sochy boli zhotovené z vápenca. V 19. storočí sochy sv. Floriána, sv. Antona a sv. Šebastiána nahradili nové sochy z pieskovca. Do tohto obdobia sa kladie aj vznik pieskovcového reliéfu sv. Rozálie na jadre stĺpa. V roku 1990 bolo po autonehode súsošie vážne poškodené. Pri rekonštrukcii v rokoch 1992 až 1993 ho preto premiestnili o pár metrov ďalej od cesty. Pri obnove bolo nutné viaceré súčasti postamentov nahradiť kópiami z prírodného pieskovca. Sochy Panny Márie a sv. Vendelína boli zreštaurované a osadené na stĺp, ďalšie sochy pre veľké poškodenie boli po ošetrení uložené vo farskej budove v Gbeloch. Na stĺpe ich nahradili rekonštrukčné kópie z umelého kameňa. Samotné jadro pod stĺpom, ktoré bolo pôvodne tehlovo-kamenné, pri obnove zhotovili zo statických dôvodov z betónu.

Mariánske a trojičné stĺpy v premenách času - Trnavský kraj, Nitra 2014, str. 126-131;
Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 101

Kamerové systémy