Gbely - Immaculata

Mariánsky stĺp Immaculaty po obvode členitého postamentu sprevádzajú sochy štyroch svätých (sv. Šebastián, sv. Vendelín, sv. Florián, sv. Anton Paduánsky). Spomína sa v kanonickej vizitácii z roku 1761. V ďalšej vizitácii z roku 1788 sa uvádza, že sa o neho starala obec. Všetky sochy boli zhotovené z vápenca. V 19. storočí sochy sv. Floriána, sv. Antona a sv. Šebastiána nahradili nové sochy z pieskovca. Do tohto obdobia sa kladie aj vznik pieskovcového reliéfu sv. Rozálie na jadre stĺpa. V roku 1990 bolo po autonehode súsošie vážne poškodené. Pri rekonštrukcii v rokoch 1992 až 1993 ho preto premiestnili o pár metrov ďalej od cesty. Pri obnove bolo nutné viaceré súčasti postamentov nahradiť kópiami z prírodného pieskovca. Sochy Panny Márie a sv. Vendelína boli zreštaurované a osadené na stĺp, ďalšie sochy pre veľké poškodenie boli po ošetrení uložené vo farskej budove v Gbeloch. Na stĺpe ich nahradili rekonštrukčné kópie z umelého kameňa. Samotné jadro pod stĺpom, ktoré bolo pôvodne tehlovo-kamenné, pri obnove zhotovili zo statických dôvodov z betónu.

Mariánske a trojičné stĺpy v premenách času - Trnavský kraj, Nitra 2014, str. 126-131;
Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 101

Gbely - dvojkríž (2014)
Gbely - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1871)
Gbely - kaplnka sv. Anny
Gbely - železný kríž v chotári
Gbely - kríž (po 1945) v chotári
Gbely - kaplnka sv. Huberta pri Adamove
Gbely - kríž (1857, 2012) v chotári
Gbely - Najsvätejšia Trojica (1893)
Gbely - sv. Mikuláš
Gbely - Panna Mária s ružencom (1893)
Židovský cintorín, Gbely
Gbely - Kalvária a Krížová cesta
Gbely - liatinový kríž za mestom
Gbely - kríž U Šugara
Gbely - kríž U Grimandla
Gbely - kríž pri skládke
Gbely - kríž (2007) na cintoríne
Gbely - kríž (2002) v chotári
Gbely - kríž (2000) pred kostolom
Gbely - kríž (1989?) za mestom
Gbely - kríž (1912) v meste
Gbely - kríž (1905) na Petroveskej ulici
Gbely - kríž (1891) na ceste do Smolinského
Gbely - kríž (1891) na kraji mesta
Gbely - kríž (1885) v chotári
Gbely - kríž (1883?) pri kostole
Gbely - kríž (1863) na Hurbanovej ulici
Gbely - sv. Jozef Robotník (2021)
Gbely - Obrázok U duba
Gbely - Obrázok na ceste do Smolinského
Kamerové systémy