Chropov - sv. Ján Nepomucký (po 1925)

Pred kostolom je socha sv. Jána Nepomuckého na masívnejšom a architektonicky vypracovanom podstavci. Po renovácii ju pred kostol osadili v období medzi rokmi 2015 a 2017 a opatrili ju novou tabuľou na podstavci (SV. JÁN NEPOMUCKÝ, PATRÓN KOSTOLA A CELEJ NAŠEJ FARNOSTI, ORODUJ ZA NÁS!). Socha aj s podstavcom bola premiestnená z príkostolného cintorína, kde slúžila ako náhrobok učiteľovi Jánovi Grešovi, ktorý zomrel v roku 1925.

Tu spočíva v Kr. Pánu zosnulý
Ján Greša
učiteľ
zomr. 10. júny 1925,
v 52. r. veku svojho.

Svetlo štiepils v srdcia duše,
v umy múdrosť vedy ríš,
práce tvojej kvitnú rúže,
telo skrýva hrobu skrýš.

Chropov - zničený kríž nad obcou
Chropov - Krížová cesta
Židovský cintorín, Chropov
Chropov - Obrázok na južnom konci obce
Chropov - Obrázok na severozápadnom konci obce
Chropov - Obrázok na ceste do vinohradov
Chropov - drevený kríž v obci
Chropov - kríž (1968) pred kostolom
Chropov - kríž (1948) pred družstvom
Chropov - kríž (1897) v obci
Chropov - kríž (1890) na cintoríne

Kamerové systémy