Brodské - Pieta s krížom (1908)

V obci na ulici M. Čulena je socha Piety s krížom v pozadí na vysokom podstavci. V kartuši podstavca je nápis zakladateľov, podľa ktorého ju v roku 1908 dali postaviť Štefan Jakubec s Annou Jakubec, rod. Banovič.

 

Ku cti a chvále
Pána ...... Krista
postavili
ŠTEFAN A ANNA
JAKUBEC
rod. BANOVIC
1908

Pana Mária Bolestivá
pros za nás!

 

Brodské - drevený kríž v poli
Brodské - sv. Ján Nepomucký
Brodské - kaplnka Panny Márie Bolestnej
Brodské - sv. Vendelín (1907)
Brodské - sv. Florián (1907)
Židovský cintorín, Brodské
Brodské - Božia muka za družstvom
Brodské - Božia muka na Záhumní
Brodské - liatinový kríž v poli
Brodské - kamenný kríž v poli
Brodské - drevený kríž pri nadjazde
Brodské - misijný kríž
Brodské - kríž (1910) za obcou
Brodské - kríž (1909) za obcou
Brodské - kríž (1907) v obci
Brodské - kríž (1906) v chotári
Brodské - kríž (1892) na cintoríne
Brodské - kríž (1869) pri kostole

Kamerové systémy