Brodské - Pieta s krížom (1908)

V obci na ulici M. Čulena je socha Piety s krížom v pozadí na vysokom podstavci. V kartuši podstavca je nápis zakladateľov, podľa ktorého ju v roku 1908 dali postaviť Štefan Jakubec s Annou Jakubec, rod. Banovič.

 

Ku cti a chvále
Pána ...... Krista
postavili
ŠTEFAN A ANNA
JAKUBEC
rod. BANOVIC
1908

Pana Mária Bolestivá
pros za nás!

 

Kamerové systémy