Stráže - sv. Florián (1777)

Na podstavci sochy sv. Floriána v Strážach je drobná mramorová tabuľka, podľa ktorej dal sochu postaviť v roku 1777 Florián Hrabal. Tabuľka je z novšej doby.

Venoval
Florián
Hrabal
v r. 1777

Kamerové systémy