Stráže - Pieta (1821)

Sochu Piety v Strážach dala zhotoviť lekárnická rodina Hoffmannovcov z vďačnosti za uzdravenie dieťaťa. Na zadnej strane Piety je vyrytý rok 1810, čo je s najväčšou pravdepodobnosťou doba vzniku samotnej sochy. Rok 1821 v zakladateľskom nápise na podstavci by mohol byť dobou, kedy sochu osadili na podstavec, alebo len záznam, kedy rodina zložila fundačnú istinu pre jej údržbu. V roku 1840 sa vykonala nešpecifikovaná oprava sochy. V dobe jej vzniku bola cesta zo Stráží do Šaštína mimo intravilánu obce, pri stavbe rodinných domov pozdĺž cesty bola presunutá asi o tri metre.
Súsošie Piety bolo vytesané z jemnozrnného vápenca. V auguste 2015 bolo aj s podstavcom odvezené do reštaurátorskej dielne, kde ho zrenovovali Peter Šimon, Marek Repáň a Ján Janda. Pri prácach sa zistilo, že tvár a pravá ruka Krista sú nepôvodné, ako aj obe korunky. Chýbal tiež jeden nosný kubus. Na zadnej strane podstavca sa zachoval nečitateľný nápis, možno z doby prvej opravy. Reštaurátori tiež objavili v hornej časti podstavca vysekané lôžko s drevenou krabičkou s obsahom 18 kusov strieborných a medených mincí. Najstaršia z nich bola z roku 1673. Nové korunky Piety boli zrekonštruované z pozlátenej tepanej medi. Náklady obnovy (asi 6 tisíc euro) boli uhradené z prostriedkov ministerstva kultúry, mesta a farnosti. Dňa 7. decembra 2015 bolo dielo po obnove inštalované na pôvodnom mieste.

EX PIA
FUNDATIONE
FAMILIAE
HOFFMANN
1821

 

Pieta v novom šate, in: Hlahol zvonov 1/2016, str. 4, 5;
Šaštín-Stráže, socha Piety na podstavci, in: prepamiatky.eu

Kamerové systémy