Stráže - Pieta (1736)

Socha Piety aj s podstavcom v predzáhradke domu na východnom konci obce bola na toto miesto pravdepodobne presunutá z iného miesta. Zo zadnej strany sochy je plastická kartuša s donorským latinským nápisom s vročením 1736. Jednoliterovým skratkám v nápise je ťažko rozumieť. Podľa latinských ekvivalentov vzťahujúcich sa k Holíču a Šaštínu sa predpokladalo, že sochu dali postaviť osoby z holíčsko-šaštínskeho panstva. Najpravdepodobnejšie však je, že spomenutú sochu dal postaviť holíčsky farár Juraj Agnelli († 1756), ktorý bol od roku 1727 vo funkcii šaštínskeho vicearchidiakona. Vo vizitácii z roku 1761 sa uvádza, že Juraj Agnelli dal postaviť sochu šaštínskej Sedembolestnej Panny Márie pri obci na ceste do vinohradov.

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16.-18, Skalica 2011, storočí, str. 100

Stráže - kaplnka sv. Alojza
Stráže - kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Šaštín - kaplnka Panny Márie (1873)
Stráže - sv. Florián (1777)
Šaštín - Pieta (1883)
Šaštín - sv. Róchus (1895)
Šaštín - Najsvätejšia Trojica (1820)
Šaštín - sv. Vendelín (1924)
Šaštín - sv. Florián (1906)
Šaštín - Immaculata
Židovský cintorín, Šaštín
Šaštín - kaplnka so sv. Jánom Nepomuckým
Šaštín - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Obrázok - Šaštín, pri šibenici
Stráže - Kalvária s Krížovou cestou
Obrázok - Šaštín, v lese za kaplnkou
Obrázok - Šaštín, cesta ku horárni Lásek
Obrázok - Šaštín, Gazarka, pri jazere
Obrázok - Šaštín, Gazarka, cesta do lesa
Šaštín - Kalvária s Krížovou cestou
Šaštín - železný kríž pri bazilike
Šaštín - kríž pri Zváčovom mlyne
Šaštín - kríž na cintoríne
Šaštín - kríž (1995) pri bazilike
Šaštín - kríž (1876) za mestom
Šaštín - kríž (1873) za mestom
Šaštín - kríž v chotári
Šaštín - kríž v Gazarke
Šaštín - kríž pri kostole
Stráže - kríž na senickej ceste
Stráže - liatinový kríž v obci
Stráže - liatinový kríž na petroveskej ceste
Stráže - drevený kríž v obci
Stráže - kríž na cintoríne
Stráže - kríž (po 1950) na petroveskej ceste
Stráže - kríž (1915) v chotári
Stráže - kríž (1910) v obci
Stráže - kríž (1879) za obcou
Stráže - kríž (1877, 1941) na petroveskej ceste
Stráže - kríž (1813) pri mlyne Bobogdány

Kamerové systémy