Stráže - Pieta (1736)

Socha Piety aj s podstavcom v predzáhradke domu na východnom konci obce bola na toto miesto pravdepodobne presunutá z iného miesta. Zo zadnej strany sochy je plastická kartuša s donorským latinským nápisom s vročením 1736. Jednoliterovým skratkám v nápise je ťažko rozumieť. Podľa latinských ekvivalentov vzťahujúcich sa k Holíču a Šaštínu sa predpokladalo, že sochu dali postaviť osoby z holíčsko-šaštínskeho panstva. Najpravdepodobnejšie však je, že spomenutú sochu dal postaviť holíčsky farár Juraj Agnelli († 1756), ktorý bol od roku 1727 vo funkcii šaštínskeho vicearchidiakona. Vo vizitácii z roku 1761 sa uvádza, že Juraj Agnelli dal postaviť sochu šaštínskej Sedembolestnej Panny Márie pri obci na ceste do vinohradov.

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16.-18, Skalica 2011, storočí, str. 100

Kamerové systémy