Štefanov - Ježiš Kristus

V chotári obce stojí socha trpiaceho Krista, ktorá sa zvykne označovať ako Ecce homo, na hranolovitom murovanom podstavci. Je bez akýchkoľvek nápisov. Podľa povesti ju mali dať postaviť obyvatelia blízkeho mlyna v čase po skončení tureckých vojen, keď sa vrátila mlynárova prvá manželka, ktorá v Turecku hľadala odvlečeného syna.
Pravdou je, že podľa sochy boha sa mlynskej usadlosti hovorilo striedavo U Božkov, prípadne U Hríchov. To zase podľa domnienky, že sochu mali dať postaviť, aby odčinili svoje hriechy.
Podľa vizitačných záznamov z 2. polovice 18. storočia dala sochu trpiaceho Krista pri svojom mlyne postaviť rodina mlynára Klenu. Socha tak určite jestvovala v roku 1788, prípadne možno už v roku 1761. V roku 2019 bola socha opravená, priestor doplnili lavičkou, prístupovým dreveným schodiskom a informačnou tabuľou.
Podrobnejšie históriu sochy spracoval Ivan Thebery (Osada "U Hríchu" pri Šrefanove, in: Záhorie 5/2019, str. 20-22, dostupné na zahorskemuzeum.sk).

Povesť o mlyne U Hríchú, in: Hlahol zvonov 3/2017, str. 26, 27;
Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 101

Štefanov - sv. Ján Nepomucký
Štefanov - Obrázok sv. Izidora
Štefanov - Obrázok na družstve
Štefanov - primicijný kríž (2013)
Štefanov - Božia muka nad obcou
Štefanov - kaplnka so sv. Floriánom
Štefanov - kamenná Kalvária (1921)
Štefanov - liatinový kríž v chotari
Štefanov - Obrázok U duba
Štefanov - misijný kríž
Štefanov - kríž (1945) v chotári
Štefanov - kríž (1928) v poli
Štefanov - kríž (1928) pri Starej Myjave
Štefanov - kríž (1916) na kraji obce
Štefanov - kríž (1914) v obci
Štefanov - kríž (1905) v chotári
Štefanov - kríž (1894) na kraji obce
Štefanov - kríž (1879) pred kostolom
Kamerové systémy