V chotári obce stojí socha trpiaceho Krista, ktorá sa zvykne označovať ako Ecce homo, na hranolovitom murovanom podstavci. Je bez akýchkoľvek nápisov. Podľa povesti ju mali dať postaviť obyvatelia blízkeho mlyna v čase po skončení tureckých vojen, keď sa vrátila mlynárova prvá manželka, ktorá v Turecku hľadala odvlečeného syna.
Pravdou je, že podľa sochy boha sa mlynskej usadlosti hovorilo striedavo U Božkov, prípadne U Hríchov. To zase podľa domnienky, že sochu mali dať postaviť, aby odčinili svoje hriechy.
Podľa vizitačných záznamov z 2. polovice 18. storočia dala sochu trpiaceho Krista pri svojom mlyne postaviť rodina mlynára Klenu. Socha tak určite jestvovala v roku 1788, prípadne možno už v roku 1761. V roku 2019 bola socha opravená, priestor doplnili lavičkou, prístupovým dreveným schodiskom a informačnou tabuľou.
Podrobnejšie históriu sochy spracoval Ivan Thebery (Osada "U Hríchu" pri Šrefanove, in: Záhorie 5/2019, str. 20-22, dostupné na zahorskemuzeum.sk).

Povesť o mlyne U Hríchú, in: Hlahol zvonov 3/2017, str. 26, 27;
Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 101

Kamerové systémy