Smrdáky - Najsvätejšia Trojica (1927)

Trojičný stĺp v Smrdákoch dali postaviť Matej Kuba s manželkou Máriou na obecnom pozemku. Na zakladateľskej tabuli sú okrem ich mien citáty z biblie. Rok založenia 1927 je vytesaný priamo do podstavca.

Všetko, čo sa zrodilo z Boha
víťazí nad svetom, a to víťazstvo
je naša viera.
Sv. Ján I. List V. 4.
Lebo traja sú, ktorí vydávajú
svedectvo na nebi: Otec. Slovo
(Syn Boží) a Duch Svätý, a títo
traja sú jedno.
Sv. Ján I. List. V. 7.

Na čest a chválu
dali vyhotovit manželia
KUBA MATIAS a manželka MARIA.

Smrdáky - kríž (1899, 2009) na cintoríne
Smrdáky - kríž (1899, 1980) pred kostolom
Smrdáky - kríž (1893) v chotári
Židovský cintorín, Smrdáky
Smrdáky - kaplnka troch svätých
Smrdáky - kríž (1882, 1911) v chotári

Kamerové systémy