Podľa internetovej stránke obce (smolinske.sk) bol mariánsky stĺp v obci postavený v roku 1678. Stál pri zvonici. Pri nehode auta v roku 1979 bol rozbitý, samotná socha Panny Márie na 16 úlomkov. Trosky stĺpa boli odložené ku kostolnému múru. V roku 1988 ho Anton Kubina, Alexander Zich a Kliment Masár opravili a postavili pred farskou budovou. V roku 1999 stĺp zrenovoval reštaurátor Richard Grega na náklady miestnej rímsko-katolíckej cirkvi, ktorá ich uhradila z pozostalosti Štefánie Hawrylukovej, rod. Maderičovej. Na dvoch stranách podstavca sú torzá vytesaných nápisov. Podľa vizitačného zápisu z roku 1788 uvedenú sochu v strede obce dal postaviť Emrich Sipeky.

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 100

Kamerové systémy