Senica - sv. Florián

Socha sv. Floriána pochádza z 2. polovice 18. storočia. Na dnešné miesto pri kostole Navštívenia Panny Márie bola premiestnená zo vzdialenejšej časti námestia 3. novembra 1939, keď zároveň premiestnili aj sochy Immaculaty a sv. Jána Nepomuckého. V auguste a septembri 2012 bola s príspevkom ministerstva kultúry (4 tis. €) zrenovovaná reštaurátorským združením Rest-art. Pre veľké poškodenie bola hlava sochy nahradená novým odliatkom z umelého kameňa (rovnako nádoba a prsty ruky držiacej kopiu). Samotná socha je z vápenca, kým podstavec je z pieskovca.

Kamerové systémy