Senica - sv. Florián

Socha sv. Floriána pochádza z 2. polovice 18. storočia. Na dnešné miesto pri kostole Navštívenia Panny Márie bola premiestnená zo vzdialenejšej časti námestia 3. novembra 1939, keď zároveň premiestnili aj sochy Immaculaty a sv. Jána Nepomuckého. V auguste a septembri 2012 bola s príspevkom ministerstva kultúry (4 tis. €) zrenovovaná reštaurátorským združením Rest-art. Pre veľké poškodenie bola hlava sochy nahradená novým odliatkom z umelého kameňa (rovnako nádoba a prsty ruky držiacej kopiu). Samotná socha je z vápenca, kým podstavec je z pieskovca.

Židovský cintorín (novší), Senica
Židovský cintorín (starší), Senica
Senica - kaplnka so soškou Dobrého pastiera
Kunov - zvonica
Čáčov - kríž (1906) v chotári
Senica - Kalvária (1877)
Senica - sv. Ján Nepomucký na Hurbanovej ulici
Senica - sv. Ján Nepomucký pri kostole
Senica - Immaculata
Senica - kríž (1920) v Kunove
Senica - drevený kríž na sotinskom cintoríne
Senica - kríž na cintoríne v Kunove
Senica - kríž (1923) na cintoríne
Senica - kríž (1914) v meste
Senica - kríž (1906) na cintoríne
Senica - kríž (1864) za mestom
Senica - kríž (1864) v meste
Senica - kríž (1816) v chotári
Senica - kríž (1802) na sotinskom cintoríne
Čáčov - kríž pred cintorínom
Čáčov - kríž (1912) pri kostole
Čáčov - kríž (1855) na cintoríne
Čáčov - kríž (1786) na kraji obce
Kamerové systémy