Senica - Immaculata

Socha bola zreštaurovaná v roku 2011 Petrom Šimonom z reštaurátorského združenia Rest-art nákladom vyše 2800 €. Z toho 1000 € poskytol Trnavský samosprávny kraj, 1430 sa získalo z verejnej zbierky a zvyšok doplatila miestna samospráva. Podľa reštaurátorov socha z dobrovodského pieskovca vznikla v polovici 18. storočia. Na podstavci sú vytesané biblické verše v latinskom jazyku s náznakmi chronogramu. Pri rekonštrukcii námestia bola v novembri 1939 premiestnená bližšie ku kostolu.

Viera Barošková: Vyzbierané peniaze na sochy nestačia, Naša Senica 1/2012, str. 1

Židovský cintorín (novší), Senica
Židovský cintorín (starší), Senica
Senica - kaplnka so soškou Dobrého pastiera
Kunov - zvonica
Čáčov - kríž (1906) v chotári
Senica - Kalvária (1877)
Senica - sv. Ján Nepomucký na Hurbanovej ulici
Senica - sv. Ján Nepomucký pri kostole
Senica - sv. Florián
Senica - kríž (1920) v Kunove
Senica - drevený kríž na sotinskom cintoríne
Senica - kríž na cintoríne v Kunove
Senica - kríž (1923) na cintoríne
Senica - kríž (1914) v meste
Senica - kríž (1906) na cintoríne
Senica - kríž (1864) za mestom
Senica - kríž (1864) v meste
Senica - kríž (1816) v chotári
Senica - kríž (1802) na sotinskom cintoríne
Čáčov - kríž pred cintorínom
Čáčov - kríž (1912) pri kostole
Čáčov - kríž (1855) na cintoríne
Čáčov - kríž (1786) na kraji obce

Kamerové systémy