Socha bola zreštaurovaná v roku 2011 Petrom Šimonom z reštaurátorského združenia Rest-art nákladom vyše 2800 €. Z toho 1000 € poskytol Trnavský samosprávny kraj, 1430 sa získalo z verejnej zbierky a zvyšok doplatila miestna samospráva. Podľa reštaurátorov socha z dobrovodského pieskovca vznikla v polovici 18. storočia. Na podstavci sú vytesané biblické verše v latinskom jazyku s náznakmi chronogramu. Pri rekonštrukcii námestia bola v novembri 1939 premiestnená bližšie ku kostolu.

Viera Barošková: Vyzbierané peniaze na sochy nestačia, Naša Senica 1/2012, str. 1

Kamerové systémy