Šaštín - sv. Vendelín (1924)

Podľa zakladateľskej tabuľky dala sochu sv. Vendelína na námestí v roku 1924 postaviť Jozefína Weissová, dcéra Jozefa a Evy Weissových. Na podstavci je signovaný autor sochy P. Lucký zo Šaštína.

Ke cti a slávje
sv. VENDELINA
venuje
Jozefina VEISSOVA
dcera
Jozefa a Evi VEISSOVE
v Šaštine r. 1924

Kamerové systémy