Šaštín - sv. Róchus (1895)

Sochu sv. Rócha v Šaštíne dali podľa zakladateľskej tabule postaviť v roku 1895 Michal Matula s manželkou Máriou, rod. Bordáčovou. Podľa signatúry na podstavci je autorom sochy dielňa F. Zbořila z Uherského Hradišťa. V roku 2012 sochu aj s podstavcom zrenovoval reštaurátor Peter Šimon z Rest-artu. Obnovu uhradil anonymný darca.

Ku cti a chvále
sv. Rocha
dali vystaviť: Michal
MATULA
i s manželkou Mariou rode.
BORDÁČ,
Šaštínski občania.
1895.

Kamerové systémy